سفره بی رنگ نارنجی پوشان پایتخت در ازای سفره رنگین‌ پیمانکاران شهرداریها
سفره بی رنگ نارنجی پوشان پایتخت در ازای سفره رنگین‌ پیمانکاران شهرداریها

برای احقاق حقوق کارگران بخش برون سپاری شده شهرداریها دو راه وجود دارد : ۱) استخدام رسمی آنها توسط شهرداری که خود دارای بار مالی بسیار بالایی است و با وجود ساختار معیوب مدیریت هزینه ها و همچنین ضعف شدید در مدیریت درآمدها و عدم تحقق ۷۵ درصدی درآمد پایدار و ظهور شهرداریهای ورشکسته ؛ […]

null
برای احقاق حقوق کارگران بخش برون سپاری شده شهرداریها دو راه وجود دارد :

۱) استخدام رسمی آنها توسط شهرداری که خود دارای بار مالی بسیار بالایی است و با وجود ساختار معیوب مدیریت هزینه ها و همچنین ضعف شدید در مدیریت درآمدها و عدم تحقق ۷۵ درصدی درآمد پایدار و ظهور شهرداریهای ورشکسته ؛ این مهم فعلا ممکن نیست.

۲- ایجاد بازار رقابتی سالم و شفاف برای شکستن انحصار پیمانکاران تامین نیروی انسانی شهرداری ها.

همه میدانیم در سنوات قبل در عمده ارگانها برای کوچک سازی اقدام به برون سپاری وظایف تا حتی نیروی انسانی مورد نیاز اجرای این وظایف شد. اما این امر موجب شکل گیری حیاط خلوت هایی برای مدیران بازنشسته این ارگانها و وابستگان ایشان شد. تا جایی که این شرکتها با کمترین هزینه و صرفا داشتن رانت و توصیه ، انحصار تامین نیروی انسانی و خدمات واسپاری شده را در اختیار داشته و از حاشیه سود بالایی برخوردار هستند و این خود ظلمی فاحش در حق کارگر و از محل عرق جبین کارگران است.

برای احقاق حقوق کارگران و خانواده های ایشان باید حاشیه سود این پیمانکاران اصلاح شود.

برای دستیابی به این هدف با اتکا بر سیاستهای نظارتی مستمر بر سیستم ها و زیرساختهای شناسایی و رصد پیمانکاران ، حاشیه سود و نرخ این صنعت به نفع کارگران و خدمت گذاران واقعی مردم اصلاح خواهد شد و من بعد سهم کارگر در سفره خانواده اش دیده خواهد شد.

مجید اسماعیل خان طلایی

  • منبع خبر : اقتصاددان