سرمایه‌گذاری ۱۰۰میلیونی در بورس چقدر سود داشت؟
سرمایه‌گذاری ۱۰۰میلیونی در بورس چقدر سود داشت؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ اگر اول امسال یا سال گذشته، ۱۰۰میلیون تومان در بورس تهران سرمایه‌گذاری کرده بودید، طی ۸ماه سال گذشته حدود ۷۳ میلیون و امسال ۸۸میلیون تومان سود عایدتان شده بود.

به گزارش اقتصاددان به نقل از اقتصادآنلاین، بر این اساس، اگر کسی بازار بورس را به عنوان محل سرمایه‌گذاری ۱۰۰میلیون تومانی خود انتخاب کرده بود، طی هشت ماه سال ۹۷ سرمایه‌اش به حدود ۱۷۳میلیون و از ابتدای امسال تا امروز به ۱۸۸میلیون تومان افزایش یافته بود.

سرمایه‌گذاری ۱۰۰میلیونی در بورس چقدر سود داشت؟