سازمان بورس درگیر فساد است
سازمان بورس درگیر فساد است

دکتر بهمن آرمان ،اقتصاددان در مورد مسائل مربوط به بورس بیان کرد: فساد ساختاری و نهادینه شده در سازمان بورس وجود دارد. بازنده این فساد مردم بی نوایی هستند که ماشین و خانه خود را فروختند وارد بورس شدند. مجلس به این موضوع ورود کند. دولت منطق و علم را جایگزین احساس کند. ابزارهای اصلاح […]

دکتر بهمن آرمان ،اقتصاددان در مورد مسائل مربوط به بورس بیان کرد:

فساد ساختاری و نهادینه شده در سازمان بورس وجود دارد.

بازنده این فساد مردم بی نوایی هستند که ماشین و خانه خود را فروختند وارد بورس شدند.

مجلس به این موضوع ورود کند.

دولت منطق و علم را جایگزین احساس کند.

ابزارهای اصلاح وجود دارد اما وزارت اقتصاد و سازمان بورس ضعیف هستند.

رئیس مجلس گفت از بورس حمایت می کنیم اما نگفت چگونه.

وظیفه بورس در اقتصاد کشور مخدوش باقی مانده است.

مسئولان ذیربط بورس ناآگاه و نادان هستند.

دولت روحانی در مورد بورس دست به قمار بزرگی زد.

ع

  • نویسنده : دکتر بهمن آرمان
  • منبع خبر : پیام اقتصاد