ساخت مسکن در سراشیبی
ساخت مسکن در سراشیبی

روند ساخت و ساز مسکن سیر نزولی گرفت و با وجود اینکه معمولا نیمه اول سال بازار مسکن و ساخت و ساز رونق می‌گیرد، گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که در فصل بهار امسال وضعیت ساخت و ساز از زمستان سال گذشته بدتر بود.

روند ساخت و ساز مسکن سیر نزولی گرفت و با وجود اینکه معمولا نیمه اول سال بازار مسکن و ساخت و ساز رونق می‌گیرد، گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که در فصل بهار امسال وضعیت ساخت و ساز از زمستان سال گذشته بدتر بود. گزارش مرکز آمار حاکی از آن است که در فصل بهار امسال میزان ساخت و ساز مسکن در تهران نسبت به فصل زمستان ۹۹ حدود ۱۳.۸ درصد کاهش داشت و این نسبت برای ساخت و ساز مسکن در کل کشور از کاهش ۲۴.۶ درصدی حکایت دارد.

اقتصاددان: بررسی نتایج طرح “گرد‌آوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور” در فصل بهار سال ١۴٠٠ نشان می‌دهد که ساخت و ساز کاهشی شد. مرکز آمار ایران در تازه‌ترین آمار خود از بخش مسکن اعلام کرد که در بهار ۱۴۰۰ برای ساخت ۱۱ هزار و ۵۵ واحد مسکونی در تهران پروانه صادر شده است که این تعداد حاکی از کاهش ۱۷.۲ درصدی صدور پروانه ساخت مسکن نسبت به فصل گذشته است.

میزان پروانه‌های صادرشده فصل بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳.۸ درصد کاهش داشته است. بر اساس این گزارش متوسط تعداد واحد مسکونی در هر یک از پروانه‌های احداث ساختمان ٧.٩ واحد بوده است.

مجموع مساحت زیربنایی که پروانه احداث از سوی شهرداری تهران دریافت کرده، بالغ بر ۲۰۸۴ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ١١,۴ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٨.۶ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره‌ مورد بررسی حدود ١۴٩۴ مترمربع بوده است.

وضعیت ساخت و ساز در کل کشور چگونه بوده است؟

گزارش مرکز آمار حاکی از آن است که در بهار امسال ۱۰۳ هزار و ۴۱۰ واحد مسکونی پروانه احداث گرفته‌اند که این میزان نسبت به فصل گذشته حدود ٢۴,۶ درصد کاهش داشته ولی نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ١.٢ درصد افزایش داشته است.‌ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ احداث ساختمان سه واحد بوده است‌.این گزارش نشان می‌دهد که در بهار ۱۴۰۰ متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها ۵٩١ مترمربع بوده است.