زمان واریز اولین یارانه معیشتی سال ۹۹ اعلام شد
زمان واریز اولین یارانه معیشتی سال ۹۹ اعلام شد

طبق اعلام قبلی سازمان برنامه و بودجه کشور قرار است دهم هر ماه کمک معیشتی پرداخت شود.

به گزارش اقتصاددان، یارانه کمک معیشتی فرودین ماه طبق روال ماه‌های قبلی در ساعت ۲۴ شب ۱۰ فروردین به حساب سرپرستان خانوارها واریز خواهد شد.

تاکنون چهار دوره از بسته معیشتی دولت به مردم پرداخت شده است و قرار است پنجمین مرحله از کمک‌ معیشتی ساعت ۲۴ یک شنبه ۱۰ فروردین به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

گفتنی است؛ مبلغ پرداختی بابت طرح حمایتی معیشتی دولت به خانوارهای یک نفره ۵۵هزارتومان، دونفره ۱۰۳هزارتومان، ۳نفره ۱۳۸هزارتومان، ۴نفره ۱۷۲هزارتومان و ۵نفره و بیشتر ۲۰۵هزارتومان است و به نفر ششم و بیشتر هر خانواده بسته معیشتی تعلق نخواهد گرفت.