رکورد یک ماهه ابتلا به کرونا در ایران شکست +اینفو
رکورد یک ماهه ابتلا به کرونا در ایران شکست +اینفو

در هشتمین روز بهمن ماه شمار مبتلایان روزانه در ایران با حدود 3 درصد افزایش به 6 هزار و 608 نفر رسید. این رقم بالاترین حد ابتلای روزانه در ایران است

در هشتمین روز بهمن ماه شمار مبتلایان روزانه در ایران با حدود ۳ درصد افزایش به ۶ هزار و ۶۰۸ نفر رسید. این رقم بالاترین حد ابتلای روزانه در ایران است

اقتصاددان: در هشتمین روز بهمن ماه متغیرهای نگران کننده در ایران رشدی مثبت را ثبت کردند که از این لحاظ با آمارهای جهانی هم خوانی داشته اند. بیشترین افزایش در آمارهای ایران مربوط به بخش بستری روزانه و درآمار های جهانی فوتی های روزانه بوده است.

آمارهای کرونا در ایران
شمار ابتلای روزانه کرونا در ایران در هشتمین روز بهمن با حدود ۳ درصد افزایش به ۶ هزار و ۶۰۸ تن رسید. این رقم بالاترین حد ابتلای روزانه در یک ماه گذشته بوده است. موازی با این افزایش، شمار فوتی های روزانه بر اثر این بیماری نیز روندی صعودی داشته و در نهایت با ۱۵ درصد رشد به ۹۷ تن رسید.

سومین متغیر نگران کننده در آمارهای ایران شمار بستری های روزانه است. این رقم نیز با ۱۷٫۸ درصد افزایش به ۶۹۵ تن رسیده است.

بر اساس آخرین تحلیل ها، ۱۸ شهرستان کشور در وضعیت نارنجی، ۱۵۴ شهرستان در وضعیت زرد و ۲۷۶ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

رکورد یک ماهه ابتلا به کرونا در ایران شکست +اینفو

آمار کرونا در جهان
متغیرهای کرونایی در جهان نیز رشدی دسته جمعی داشته است. بیشترین رشد آماری در این متغیر ها مربوط به شاخه فوتی های روزانه است. این متغیر نسبت به آمار روز گذشته نزدیک به ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

رکورد یک ماهه ابتلا به کرونا در ایران شکست +اینفو