رکورد شکنی جوانان نخبه عزیزمان
رکورد شکنی جوانان نخبه عزیزمان

دانشگاه رم ایتالیا نتیجه آزمون ورودی داروسازی را منتشر کرده است که  از ۲۹۳ داوطلب ۲۹۰ نفر ایرانی بودند و ۱۶ نفر اول همه درسها را ۱۰۰٪ زدند. لطفا جهت مطالعه روی لینک زیر ضربه بزنید: ADMITTED مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است. […]

دانشگاه رم ایتالیا نتیجه آزمون ورودی داروسازی را منتشر کرده است که  از ۲۹۳ داوطلب ۲۹۰ نفر ایرانی بودند و ۱۶ نفر اول همه درسها را ۱۰۰٪ زدند.

لطفا جهت مطالعه روی لینک زیر ضربه بزنید:

ADMITTED

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

  • منبع خبر : اقتصاددان