رکوردزنی افت ماهانه نقدینگی مسکن +نمودار
رکوردزنی افت ماهانه نقدینگی مسکن +نمودار

براساس داده های بانک مرکزی متوسط متراژ معامله شده در بازار مسکن برابر با 85 متر مربع بوده است. حاصلضرب این رقم در تعداد معاملات و متوسط قیمت معاملات در تهران نشان از روند نزولی حجم پول جابجا شده در مسکن تهران دارد.

براساس داده های بانک مرکزی متوسط متراژ معامله شده در بازار مسکن برابر با ۸۵ متر مربع بوده است. حاصلضرب این رقم در تعداد معاملات و متوسط قیمت معاملات در تهران نشان از روند نزولی حجم پول جابجا شده در مسکن تهران دارد.

اقتصاددان: هزینه متوسط مسکن تهران در اولین ماه تابستان برابر با ۴۱ میلیون و ۷۰۵ هزارتومان رقم خورد. این شاخص در مقایسه با ماه قبل رشدی ۵٫۸ درصدی داشته و به این طریق برای سومین ماه متوالی تورم ماهانه مثبت به ثبت رسید.

اما نکته ای که می تواند در این ماه بیشتر مورد تحلیل قرار بگیرد، روند نقدینگی وارد شده به بازار مسکن تهران است.

در این محاسبات برآورد می شود که حجم پول جابجا شده در بعد ماهانه تهران چگونه تغییر کرده است؟

 رکوردزنی افت ماهانه نقدینگی مسکن +نمودار

رکوردزنی افت ماهانه نقدینگی در تهران

براساس داده های بانک مرکزی متوسط متراژ معامله شده در بازار مسکن برابر با ۸۵ متر مربع بوده است. حاصلضرب این رقم در تعداد معاملات و متوسط قیمت معاملات در تهران نشان از روند نزولی حجم پول جابجا شده در مسکن تهران دارد.

باتوجه به ثبت ۱۰ هزار و ۲۹۴ فقره معاملات مسکن در تیر ماه امسال، تقریبا نقدینگی وارد شده به این بازار در ابتدای تابستان برابر با ۳۶ هزار و ۴۹۱ میلیارد تومان محاسبه می شود.

در حالی که این شاخص در ماه قبل برابر با ۴۶ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان به صورت تقریبی برآورده شده بود، می توان گفت متغیر پولی مسکن در تیر ۱۴۰۱ افتی ۲۱٫۵ درصدی را در بعد ماهانه ثبت کرده است.

مقایسه این متغیر در ابتدای تیرماه با مقاطع مشابه خود در سال های گذشته نشان میدهد این بیشترین ریزش ماهانه ارزش کل معاملات مسکن تهران در بازه ۵ ساله بوده است.

کاهش نقدینگی وارد شده در این بازار را می توان بیشتر به افت بالای معاملات در مسکن تهران نسبت داد. در این مقطع تعداد معاملات افتی ۲۵٫۸ درصدی داشته که با توجه به رشد قیمت ها می تواند بیشتر به کاهش عرضه در بازار مسکن مرتبط باشد. یا به عبارت دیگر بیشتر بودن تقاضای خرید از عرضه آن در بازار.

با این حال سطح بالای تعداد معاملات و قیمت متوسط در بازار مسکن موجب شده تا میزان نقدینگی وارد شده به بازار مسکن تهران هنوز در حد بالایی قرار داشته باشد. در سه ماه گذشته این شاخص بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان ثبت شده و رشد نقطه ای آن بالاتر از مرز ۱۰۰ درصد بوده است.

 رکوردزنی افت ماهانه نقدینگی مسکن +نمودار