رویکرد اقتصاددان هرمزگان ارتقا توانمند سازی محلی است
رویکرد اقتصاددان هرمزگان ارتقا توانمند سازی محلی است

هرمزگان سرزمینی پیوسته در دریا و خشکی احاطه شده در معادن و نفت و گاز و دسترسی آسان به بازارهای هدف داخلی و خارجی و دسترسی آسان ریلی جاده ای دریایی و هوایی با مردمانی صبور و.....

اقتصاددان: هرمزگان سرزمینی پیوسته در دریا و خشکی احاطه شده در معادن و نفت و گاز و دسترسی آسان به بازارهای هدف داخلی و خارجی و دسترسی آسان ریلی جاده ای دریایی و هوایی با مردمانی صبور و قانع به حداقل ها سالهاست که به حق قانونی و رسمی خود نرسیده و همچنان با داشتن چنین پتانسیل ها و ظرفیت هایی غرق در فقر و فلاکت است تا جایی که فرزندانش نه در تصمیم سازی و نه در تصمیم گیری و نه در معادن و صنایع و هزار و یک داشته هایش نقشی نداشته و ندارند آنهم بهانه های واهی صنایع و معادن که هرمزگانی ها توان فنی و سواد مهارتی صنایع و معادن را ندارند در جایی که اداره کل فنی و حرفه ای اش در گذشت بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی اش تا کنون یک مدیر کل بومی نداشته است خلا آموزشهای دریا محور و مرتبط با نیاز صنایع غرب هرمزگان همچنین معادن و دیگر بخش های تولیدی و اشتغال زا نتوانسته هرمزگان را به حق خودش برساند تا مردمانی نشسته روی گنج همچنان در رنج باشند اکنون بعنوان فرزند کوچک این استان که محرومیت ها را با گوشت و پوست و استخوانم درک و لمس کرده ام در اقتصاددان هرمزگان رویه آموزشی کسب مهارت توانمند سازی استفاده از تجربیات و نمونه های موفق کارآفرینی و اشتغال و مهارت آموزی و برند سازی را پیش گرفته و هر هفته با دعوت از کارشناسان و خبرگان مشاغل و کارآفرینی در سطح کشور بصورت حضوری و مجازی سعی در پر کردن اندکی از این خلا بزرگ را داریم امیدواریم بتوانیم هرمزگان را به حداقل حق قانونی اش برسانیم ما را در این مسیر دشوار همراهی و مساعدت نمایید با تعامل خرد جمعی و شور و مشورت آینده را با کمک هم می سازیم زیرا  کین درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود

  • نویسنده : حمید رضا مرادی