رونمایی از مجسمه و بلوار ناصر حجازی در تهران
رونمایی از مجسمه و بلوار ناصر حجازی در تهران

به زودی از مجسمه اسطوره فقید آبی‌ها رونمایی خواهد شد.

قرار است به زودی و طی مراسمی از سوی شورای شهر تهران از مجسمه جدید ناصر حجازی رونمایی شود.به احتمال زیاد این مراسم طی هفته جاری برگزار و با رونمایی از مجسمه ناصر حجازی، مجسمه وی در بلواری به اسم اسطوره استقلالی ها نصب خواهد شد.

با تایید شورای شهر تهران، بلوار فردوس غرب به نام ناصر حجازی تغییر می کند و قرار است این مجسمه در محل این بلوار نصب شود.