روند تغییرات قیمت مسکن و نقدینگی در تهران
روند تغییرات قیمت مسکن و نقدینگی در تهران

دومین گزارش تحلیلی از سری گزارش‌های مرکز تحقیقات اقتصادآنلاین ویژه سرمایه‌گذاری در بازار مسکن در نیمسال دوم ۱۳۹۸ برای سرمایه‌گذاران، کارشناسان و پژوهشگران حوزه بازار مسکن به صورت رایگان منتشر شد.

در گزارش پیش‌بینی بازار مسکن در نیمسال دوم ۱۳۹۸، تحلیل ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﺗﻬﺮان و ﺑﯿﺶ از ۲۰کلانشهر، ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺑﺎزار مسکن و مقایسه ﺑﺎزدﻫﯽ ﻣﺴﮑﻦ، ﺑﻮرس، ﻃﻼ، ارز به تفصیل بررسی و اطلاعاتی فراهم شده که برای هر فعال این حوزه، قابل استفاده و مفید است.

گزارش سرمایه‌گذاری در بازار مسکن، یکی از جامع‌ترین گزارش‌هایی است که در سال‌های اخیر در حوزه مسکن منتشر گردیده است، جدا از تحلیل‌هایی که برای هر سرمایه‌گذاری در این حوزه مفید است، این گزارش از حیث اطلاعات جمع‌آوری شده، نمودارها و تحلیل روندها منبع مناسبی برای پژوهش و تحقیق در حوزه مسکن می‌باشد و از این رو داشتن چنین گزارش برای هر کارشناس یا پژوهشگری در این حوزه الزامی است.

  • منبع خبر : اقتصاددان