روش خرید پله ای مارتینگل
روش خرید پله ای مارتینگل

لطفا" اگر می خواهید پولی وارد بازار کنید به صورت پله ای و نه کله ای وارد بازار کنید.

لطفا” اگر می خواهید پولی وارد بازار کنید به صورت پله ای و نه کله ای وارد بازار کنید.

به طور مثال، سهم #ثاخت دارای کمترین ریسک گروه خود می باشد. نسبت به بازار هم عقب است.

۱⃣ ابتدا نمودار ارزیابی ریسک رو می بینیم و پولمون رو برای خرید روی این سهم به ۷ قسمت تقسیم می کنیم.

۲⃣حالا تصور می کنیم شما اولین پله را برای ۷ میلیون تومان خرید می خواهید وارد این سهم کنید.
۳⃣به قیمت ۹۰۰ تومان ۱ میلیون تومان در پله اول خریده باشید.
۴⃣در پله دوم، شما روی قیمت ۷۸۰ تومان یعنی ۱۵ درصد زیر پله اول، ۲ میلیون تومان خرید می زنید.
۵⃣در پله سوم، اگر بازار اشتباه مرتکب شد و ۶۶۳ تومان هم این سهم را داد، شما ۴ میلیون تومان باقیمانده را وارد خواهید کرد.

میانگین خرید شما ۷۳۴ تومان خواهد شد. شما به محض برگشت این سهم به روند صعود، در روز دوم وارد سود خواهید شد.

ممکن است حتی از پله سوم ۱۰ درصد عقب نشینی را شاهد باشیم. آیا بدون این ۱۰ درصد ریسک به دنبال سود هستید؟

روش مارتینگل در دل خود حد ضرر را هم دارد و نوعی رعایت حد ضرر است.

از سقف قیمتی و جایی که آخرین هدف سهم است، مارتینگل نزنید
روی سهام پرریسک مارتینگل نزنید

هرگز بالاتر از قیمت صف فروش خرید نزنید

در روند نزولی مارتینگل نزنید و فقط در روند اصلاحی روی سهامی که جای رشد دارند این کار را انجام دهید.
شما هرگز جا نخواهید ماند؛ اگر سهم به روند صعود برگشت، از لیست سهامی که با خود دارید، می توانید سهم دیگری را برای مارتینگل زدن انتخاب کنید.
اگر کوتاه مدتی هستید از روش مارتینگل استفاده نکنید. این روش برای خرید بلند مدت استفاده می شود. کوتاه مدتی ها از روش خرید در روند صعودی استفاده کنند.

بیشتر حرفه ای های بازار از این روش خرید استفاده می کنند.