رمزگشایی از رکوردزنی سهم مبلغ چک های برگشتی
رمزگشایی از رکوردزنی سهم مبلغ چک های برگشتی

در مردادماه امسال، 6 میلیون و 440 هزار فقره از چک های مبادله ای وصول شده است. طبق بررسی ها این رقم 90.9 درصد از کل مبادلات است.

در مردادماه امسال، ۶ میلیون و ۴۴۰ هزار فقره از چک های مبادله ای وصول شده است. طبق بررسی ها این رقم ۹۰٫۹ درصد از کل مبادلات است.

اقتصاددان: در مرداد ۱۴۰۱ سهم مبلغ برگشتی چک ها رکورد سه ماهه زد این در حالی است که نسبت تعداد چک های برگشتی به کل در کمترین سطح ۵ ماهه قرار گرفته است. برخی این رویداد را در ادامه رشد تعداد چک های مبادله ای در کشور قلمداد می کنند.

اتفاق مهم در روند چک های مبادله ای

روند چک های مبادله ای در مرداد راوی اتفاق مهمی در این حوزه بوده است. بانک مرکزی هر ماه گزارشی را از و سطح وصول و برگشتی این برگه ها ارائه می دهد. طبق داده های منتشر شده از سوی بانک مرکزی در این ماه ۷ میلیون و ۸۲ هزار واحد چک در بازار مبادله شده است.

نرخ ۹ درصدی برگشتی چک های مبادله ای

در مردادماه امسال، ۶ میلیون و ۴۴۰ هزار فقره از چک های مبادله ای وصول شده است. طبق بررسی ها این رقم ۹۰٫۹ درصد از کل مبادلات است.

در مقابل تعداد چک های برگشتی در این مقطع برابر با ۶۴۲ هزار فقره بوده که تقریبا ۹٫۱ درصد از کل محسوب می شود.

باوجود آن که سهم چک های برگشتی در کشور در کمترین سطح خود در ۵ ماه اخیر قرار داشته اما این روند از حیث مبلغ در بالاترین سطح امسال قرار گرفته است.

 رمزگشایی از رکوردزنی سهم مبلغ چک های برگشتی

سهم ۱۱٫۴ درصدی چک های برگشتی در مرداد

طبق داده های بانک مرکزی در میانه تابستان امسال، کلا ۳۴۶ هزار و ۸۸۱ میلیارد تومان چک در ایران مبادله شده که از این میزان ۳۰۷ هزار میلیارد تومان سهم چک های وصولی در کشور بوده است.

این میزان تقریبا ۸۸٫۶ درصد از کل محسوب می شود. این در حالی است که در مقابل ارزش چک های برگشتی برابر با ۳۹ هزار و ۵۰۵ میلیارد تومان بوده و سهمی ۱۱٫۴ درصدی از کل چک های مبادله ای در کشور بوده است.

روند این شاخص نشان می دهد این بیشترین سهم مبلغ چک های برگشتی در کشور در بازه سه ماهه بوده است. به عبارت دیگر در حالی که سهم تعداد چک های برگشتی نزولی بوده اما سهم مبلغ آن ها افزایش پیدا کرده است. برخی علت این اتفاق را در رشد تعداد چک مبادله ای در این ماه قلمداد کرد.

 رمزگشایی از رکوردزنی سهم مبلغ چک های برگشتی