رد ادعای براندازی با نامه تاریخی خاتمی
رد ادعای براندازی با نامه تاریخی خاتمی

اعلان خبر ارسال نامه خاتمی برای رهبری پس از چهل روز و توسط رسانه نزدیک به دولت ، چندباره ثابت کرد که جامعه منتظر اقدام خاتمی است و حداقل حرکت او، جلب توجه جهانی در پی خواهد داشت که البته مثل همیشه جوشش حسادت‌ها و فوران کینه ها را درپی داشت.

اعلان خبر ارسال نامه خاتمی برای رهبری پس از چهل روز و توسط رسانه نزدیک به دولت ، چندباره ثابت کرد که جامعه منتظر اقدام خاتمی است و حداقل حرکت او، جلب توجه جهانی در پی خواهد داشت که البته مثل همیشه جوشش حسادت‌ها و فوران کینه ها را درپی داشت.

اقتصاددان: این نامه اولین واخرین اقدام خاتمی نبوده و مسلم از عکس العمل کیهانیان می‌شود حدس زد که متن نامه چه سمت و سویی داشته‌است؛ برای تحلیل مفاد نامه باید مشخص شود که نامه از سوی شخص نوشته شده یا لیدر یک جناح؟! و در متن نامه نگاه به گذشته محور است یا امید و خطر راه پیش رو؟ .. اولویت سامان سیاست خارجی است یا نابسامانی های داخلی؟ نقد نگاه به شرق یا ایجاد تعادل بین غرب و شرق؟انتخابات را فرصت امید ساخت یا یاس از اینکه خروجی انتخابات سرنوشت ساز نیست؟

ولی محتوا هر چه که بود با توجه به مخاطب، آنچه که مسلم است محمدخاتمی اصرار می‌ورزد بر خلاف برخی ادعاها و صحنه‌سازی‌ها گام در براندازی نخواهد گذاشت.

قبل از دوره کرونا در نشستی که با آقای خاتمی داشتم به ایشان گفتم حذف طبقه متوسط تدبیر امنیتی بوده و باید توجه داشت که اصلاحات بدون قدرتمند بودن طبقه متوسط معنا و مفهوم نخواهد داشت.

طبقه مرفه حفظ وضع موجود را سبب ثروت خود می‌داند و طبقه‌ای نیز راه براندازی را می‌خواهد؛ در زمانی که طبقه متوسط به زیر فقر سوق داده می‌شود، ادبیات مناسب جدیدی باید اصلاحات پیدا کند که نه بر موارد ایجابی اصلاح طلبی، بلکه بر محور سلبی اصلاح خواهی باید با جامعه تحت فشار توزیع فقر صحبت کرد.یعنی باید گفت یک اصلاح‌طلب چه کارهایی حتما انجام نمی‌دهد. که ایشان نیز پسندیدند و گفتند روی کاغذ بیاورید.

در یازده بند متنی را نوشتم که اصلاح طلبی چون خاتمی نباید این موارد را انجام دهد که مهمترینش این است که یک اصلاح طلب، هرگز برانداز نخواهد شد و همراهی با توده برانداز از سر استیصال فقر و تبعیض، محرومیت و مجازات و غیره سرنوشت بهتری را برای ایران رقم نخواهد زد.

خاتمی باید سندی برای تاریخ می‌ساخت که هیچ نشانه از برانداز بودن را ندارد و چهل روز پیش آن را ثبت کرد، حال نوبت مردم است که مخاطب خاتمی شوند ولی حیف که در این مرز و بوم برخی هستند که طبقه متوسط را زیر خط فقر می‌خواهند.

در آخر دو سوال مهم نیز وجود دارد که باید به پاسخ آن رسید که رسانه نزدیک به دولت چرا مامور اعلان خبر شد؟ و چرا کیهان نشینان از انتشار این نامه آشفته شدند؟

  • نویسنده : سعید صدوقی‌مازندرانی