رایزنی برای برگزاری انتخابات الکترونیکی
رایزنی برای برگزاری انتخابات الکترونیکی

رئیس ستاد انتخابات کشور: ۲۰۸ حوزه انتخابات در کشور داریم که در حال گفتگو با شورای نگهبان هستیم تا ...

رئیس ستاد انتخابات کشور: ۲۰۸ حوزه انتخابات در کشور داریم که در حال گفتگو با شورای نگهبان هستیم تا بتوانیم در تعداد قابل توجی از حوزه ها، انتخابات الکترونیک را برگزار کنیم.

۲ هزار نفر از عوامل برگزارکننده انتخابات کشور، در ۱۰ دوره، آموزش‌های لازم برای برگزاری انتخابات صحیح را فرا می‌گیرند.

  • منبع خبر : اقتصاددان