راه اندازی قطارهای مغناطیسی در چین به دلیل کاهش آلودگی هوا
راه اندازی قطارهای مغناطیسی در چین به دلیل کاهش آلودگی هوا

رفع معضل ترافیک و کاهش آلودگی هوا از دلایلی محسوب می شود که چین به ایجاد خطوط قطارهای مغناطیسی روی آورده است.

محمدرضا محبوب فر کارشناس و پژوهشگر برنامه ریزی شهری و منطقه ای

رفع معضل ترافیک و کاهش آلودگی هوا از دلایلی محسوب می شود که چین به ایجاد خطوط قطارهای مغناطیسی روی آورده است.
سیستم قطارهای مغناطیسی از جمله حمل و نقل ناوگان عمومی در جهان است که اخیرا در دنیای امروزی مطرح شده است. این نوع قطارها می توانند از روی زمین بلند شوند به طوری که تماسی با ریل قطار به وجود نیاید. همچنین اصطحکاک یا وجود ندارد یا اندک است.
قطار مغناطیسی به معنی شناوری مغناطیسی است و سرعت بالایی بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ کیلومتر بر ساعت و کاهش ترافیک را به دنبال دارد و می تواند با قطارهای سریع السیر و حتی هواپیماها رقابت کند و قطعا استفاده از آن را می توان گامی موثر در زمینه پیشرفت حمل و نقل قطاری دانست. این قطارها به دلیل سرعت بالا و قابلیت جا به جایی تعداد زیاد مسافر در کمترین زمان ممکن بر کاهش ترافیک موثر است.
همچنین برای مسیرهای ۳۰ تا ۶۰ کیلومتر می توانند طراحی شوند. با توجه به نکات مثبت قطارهای مغناطیسی می توان آن را جایگزین مناسبی برای قطارهای شهری و منوریل دانست.
این نوع قطارها به این دلیل که از سوخت های فسیلی استفاده نمی کنند در مصرف سوخت وسیله ای بهینه به حساب می آیند و هم صرفه جویی در وقت را به دنبال دارند. بنابراین استفاده از این نوع حمل و نقل صرفه اقتصادی دارد.
البته به دلیل شرایط خاص سیستم قطار های مغناطیسی همه شهرها از این قابلیت برخوردارنیستند که ناوگان قطار مغناطیسی را راه اندازی کنند اما به دلیل سرعت بالا می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.
در برخی از شهرهای کشورهای چین، ژاپن و آلمان مورد استفاده قرار می گیرد.
قطارهای مغناطیسی اگرچه هنوز در چین جایگاه خود را به دست نیاورده است اما به دلیل سرعت بسیار بالا و افت اصطحکاک، یکی از وسایل مورد علاقه این کشور به شمار می رود.
به طور قطع این قطارها نیز معایبی دارد و چین درصدد است که با مطالعه و دقت بسیار این قطارها را در شهرهای بیشتر راه اندازی کند. به این دلیل که قطارهای مغناطیسی تازه گام های اولیه خود را برمی دارد باید مورد تحقیق بیشتری قرار بگیرد.

ز