ذُرّت و پرت نکن!!
ذُرّت و پرت نکن!!

  گفت: یکی از وزرای دولت انقلابی ما فرموده اند: اومده اینجا، لشگر اسکندر، دیده کرمانشاه همه پهلوانن، اینم برای این که کم نیاره، یه مجسمه«هرکول»زده گفته آقا ما هم هستیم؛ اینو راهنماهای ما باید بگن که عمراً این چیزا رو بلد نیستن بگن! گفتم: خب، ما باید به داشتن چنین وزرای باسوادی افتخار کنیم! […]

 

گفت: یکی از وزرای دولت انقلابی ما فرموده اند: اومده اینجا، لشگر اسکندر، دیده کرمانشاه همه پهلوانن، اینم برای این که کم نیاره، یه مجسمه«هرکول»زده گفته آقا ما هم هستیم؛ اینو راهنماهای ما باید بگن که عمراً این چیزا رو بلد نیستن بگن!

گفتم: خب، ما باید به داشتن چنین وزرای باسوادی افتخار کنیم!

گفت: کدام افتخار؟!مهدی شادکام، پژوهشگر مطالعات ایران شناختی و میراث فرهنگی با انتشار ویدیویی نوشته: «بله، بلد نیستند؛ چون این مجسمه برای دوره سلوکی-اشکانی‌ است و حدودا ۱۵۰ سال بعد از حمله اسکندر ساخته شده!!»

گفتم: بالاخره آقای وزیر اگر سواد تاریخی نمی داشت،که وزیر نمی شد!

گفت: من هم نظر این پژوهشگر را به یکی از مدیران کل گفتم. پاسخ داد: «ذُرّت پرت نکن»!

گفتم: این سخن پژوهشگرچه ربطی به پرت کردن ذُرّت دارد؟

گفت: آخر او می خواسته بگوید:«زِرت و پرت نکن!»

گفتم باز هم سیاهنمایی کردی؟!

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

  • منبع خبر : اقتصاددان