دکتر روحانی، آدم نباید همه جا راه حل مشکلات…
دکتر روحانی، آدم نباید همه جا راه حل مشکلات…

دکتر روحانی، آدم نباید همه جا راه حل مشکلات را عنوان کند!

بسمه تعالی

حکایت:
در زمان نچندان دور هنگامی که برق اختراع شد، از این تکنولوژی برای اعدام مجرمین محکوم‌ به اعدام، استفاده می شد.

به همین دلیل سه مجرم محکوم‌ به اعدام را قرار شد بوسیله صندلی برقی اعدام کنند، هنگامی که نفر اول را روی صندلی الکتریکی می نشاندند، محکوم می گوید من داخل دانشگاه، رشته خداشناسی خواندم و میدانم که خدا نمی گذارد، آدم بی گناه مجازات بشود.
کلید برق را می زنند و برق جریان پیدا نمی کند و هیچ اتفاقی نمی افتد، مجریان به بی گناهیش ایمان آورده و آزادش می کنند.

وقتی که نفر دوم را روی صندلی الکتریکی می نشاندند، او نیز می گوید: من در دانشگاه حقوق خواندم و به عدالت ایمان دارم و می دانم واسه آدم بی گناه اتفاقی نمیفته، کلید برق رو می زنند و هیچ اتفاقی نمیفتد.

قاضی و‌ مجریان، به بی گناهی او هم اعتقاد آورده و آزادش می کنند.

نفر سوم که روی صندلی می نشیند، می گوید: من در دانشگاه، رشته برق خواندم وقتی دو کابل برق به صندلی وصل نباشد، هیچ جریانی برقرار نمی شود!

قاضی و‌ مسئولین اعدام، به عیب کار پی برده، مشکل را می فهمند و موفق به اعدام نفر سوم که مهندس برق بود، می شوند.
نتیجه گیری می شود همه جا راه حل مشکلات رو عنوان نکنید! چرا که آدم اگر حرف نزنه، بهش نمی گویند لال هستی!

واقعیت:
روحانی: اگر عادت مردم از مصرف گوشت قرمز و گوشت مرغ به سمت آبزیان حرکت کند، تحول بزرگی است
آقای روحانی شما با شعار تحول وارد میدان شدید و‌ گفتید من آنچنان در اقصاد کشور تحول می کنم که کردی و‌ دیدیم.

این اولین تحول بزرگ شما نیست که برای مرد فلک زده کشور انجام‌ دادید، شما و پروفسور جهانگیری و‌ بقیه متفکرین و‌ اندیشمندان اطراف تان، با پایین آوردن قیمت دلار تحول ایجا کرد، شما با بنزین تحول ایجاد کردید، در برجام تحول ایجاد کرده و تحریم ها را چند برابر کردید ‌شما مردم خداپرست کشور ما رآ متحول کردید، دیگر کمتر کسی دلش به حال آینده این مملکت می سوزد.

حاجی گرامی بقول خودت شما که همه چیز را از داخل ماشین رصد می کنی؟چطور از قیمت ماهی و میگو خبر نداری؟

شما دریا را برای کمک به برادران زرد پوست تان واگذار کردید، طوری که مردم خودمان اجازه ماهی گیری ندارند!

عزیز دل برادر! و انسان متحول کننده ایران بر باد رفته، مردم در مرغ ۲۵ هزار تومانی مانده اند، چگونه می توانند در ماهی هفتاد هزار تومانی به بالا بخرند، البته مردم می دانند بعد از این پیشنهاد جنابعالی ماهی گران خواهد شد!


حرف آخر:
امکانش هست که همه جا راه حل مشکلات را عنوان نکنید و بگذارید چند تا مشکل کوچک در جامعه باقی بماند برای آدم های کوچک؟

زمان بابادی شوراب
۷/ اردیبهشت / ۱۴۰۰