دکتر احمدیان: صدا و سیما با مشورت متخصصان روانشناسی و جامعه شناسان برنامه های با کیفیت تری برای کاهش استرس ها و افزایش نشاط روحی مردم تهیه کند
دکتر احمدیان: صدا و سیما با مشورت متخصصان روانشناسی و جامعه شناسان برنامه های با کیفیت تری برای کاهش استرس ها و افزایش نشاط روحی مردم تهیه کند

دکتر علیرضا احمدیان (روانشناس و عضو هیات مدیره انجمن مطالعات روان درمانی ایران):

دکتر علیرضا احمدیان (روانشناس و عضو هیات مدیره انجمن مطالعات روان درمانی ایران):

اقتصاددان: صدا و سیما با مشورت متخصصان روانشناسی و جامعه شناسان برنامه های با کیفیت تری برای کاهش استرس ها و افزایش نشاط روحی مردم تهیه کند.

به نظرم کیفیت برنامه های صدا و سیما متناسب با شرایط فشارهای روحی مردم در شرایط کرونا و فشارها و استرس های اقتصادی جامعه نیست و خوب است با مشورت متخصصان سلامت روان؛ روانشناسان و جامعه شناسان برنامه های آرامش بخش و بهتری تولید و پخش گردد.

مردم بتوانند با حضور مستمر روانشناسان و متخصصان سلامت روان در برنامه های مختلف صدا و سیما پرسش ها و نگرانی های روحی خود را مطرح کنند و با پاسخ های کارشناسی شده بتوانند روش و مسیر بهتری را انتخاب کنند.

احمدیان در ادامه افزود جامعه ما با توجه به روشهای ظالمانه جنگ روانی دشمنان و استرس های ناشی از فشارهای تحریم های اقتصادی و نیز مشکلات روانشناختی ناشی از ویروس کرونا و عوارض به تبع آن؛ بیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامش و تدبیر بهتری برای شادی آفرینی و نشاط بخشی است.

در حالیکه عملکرد صدا و سیما برای اطلاع رسانی بهداشتی و مراقبتهای درمانی در شرایط کرونا بسیار عالی بوده و هست ولی شاهد افت شدید و کمبود برنامه های شادی آفرین و نشاط بخش در اکران های صدا و سیما هستیم و در شرایطی که کودکان؛ خانواده ها؛ سالمندان و جوانان ما به بیشترین آرامش و شادی برای مقابله با شرایط کرونا نیازمند هستند برنامه های تولیدی و پخش شده در این راستا خیلی قوی و جذاب نیستند.

عضو هیات مدیره انجمن مطالعات روان درمانی ایران از مدیران و برنامه سازان صدا و سیما درخواست نمود با بهره از تیم های کارشناسی قوی بتوانند امید بیشتر؛ نشاط و شادی بیشتری را در جامعه ایران ترویج دهند و تاب آوری و قدرت روانی مردم ایران را افزایش دهند چراکه فشارهای روانی خود عامل بسیاری از آسیب های اجتماعی است و عوارض رفتاری و اجتماعی زیادی را برای کشور در پی دارد در حالیکه به راحتی با بهره از کارشناسان و متخصصان امر می توان برنامه های موثری را برای افزایش نشاط ملی و قدرت ذهنی مردم ساخت و این امر خطیری است که باید مسئولان محترم صدا و سیما به آن توجه مضاعفی کنند.

  • منبع خبر : کار و کار آفرینی