دولت امسال چقدر به هر ایرانی کمک نقدی کرد؟
دولت امسال چقدر به هر ایرانی کمک نقدی کرد؟

نگاهی به جزئیات پرداختهای مختلف از جمله حمایت معیشتی و یارانه نقدی نشان میدهد، طی یک سال حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تسنیم، بر اساس اعلام سخنگوی سازمان برنامه و بودجه و مطابق با قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و قانون هدف مندی یارانه‌ها حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه ۴۴۵۰۰ تومانی پرداخت شده است. بر این اساس پرداخت ۳۶۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی به بیش از ۷۵ میلیون نفر در طی ۱۲ ماه انجام شده است.

این درحالی است که بعد از افزایش ناگهانی قیمت بنزین از محل مابه التفاوت قیمت بنزین در ۴ ماه گذشته به طور متوسط ماهیانه حدود ۲۷۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است. به این ترتیب در حوزه حمایت معیشتی نیز رقمی نزدیک به ۱۱ هزار میلیارد تومان به حدود ۶۰ میلیون نفر پرداخت شده است.

اخیرا نیز یک بسته کاهش اثار اقتصادی کرونا به ارزش ۳۳۰ میلیارد تومان به ۳ میلیون نفر که درآمدی ثابتی ندارند پرداخت شد.

در یک سال گذشته حدود ۹۲۰۰ میلیارد تومان به کمیته امداد و سازمان بهزیستی برای پرداخت به مستمری بگیران لحاظ شده است.

به این ترتیب بیش از ۶۳ هزار میلیارد تومان تحت عناوین مختلف از جمله حمایت معیشتی و یارانه نقدی به اقشار مختلف پرداخت شده است.