دولت اختیارات قانونی اتحادیه ها را مختل می کند
دولت اختیارات قانونی اتحادیه ها را مختل می کند

رئيس اتحاديه توليدکنندگان و تعميرکاران تجهيزات الکترونيکي و حفاظتي تهران گفت: متاسفانه جاهايي که قانون اصناف را مختار کرده، دولت با ارائه قوانين جديد و آئين نامه هايي آنها را تنها به صورت مجري قوانين ديده و در صورت خلل در انجام امور، تمامي تعلل ها را به اصناف نسبت مي دهد.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی تهران گفت: متاسفانه جاهایی که قانون اصناف را مختار کرده، دولت با ارائه قوانین جدید و آئین نامه هایی آنها را تنها به صورت مجری قوانین دیده و در صورت خلل در انجام امور، تمامی تعلل ها را به اصناف نسبت می دهد.

اقنصاددان: صادق فیض آبادی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی تهران در خصوص حدود و اختیارات اتحادیه ها بیان داشت: به نظر می رسد قانون، حدود اختیارات اتحادیه ها و هیات مدیره ها را مشخص و معلوم کرده است. برای پی گیری مطالبات می توانیم اقدام و عمل کنیم هر چند در بسیاری از مراحل، قانون ضعف هایی دارد و تنها به رئیس اتحادیه امر به انجام قوانین خاصی کرده که دولت تعیین نموده است؛ اما در همان قانون راه های پیگیری مطالبات را می توان به راحتی استخراج کرد.

وی در ادامه تاکید کرد: متاسفانه دولت علی رغم وجود بسیاری از مشکلات در انجام برخی از امور تمامی تعلل ها را به اصناف نسبت می دهد. به طور مثال می توان به مشکلات بی شمار اصناف در ارتباط با سایت های مختلف معرفی شده از سوی سازمان صمت برای انجام بعضی از امور صنفی اشاره کرد.، سایت هایی از قبیل جی ۴ بی، مجوز دات آی آر، ایرانیان اصناف که اولاً هیچکدام با یکدیگر لینک نیستند. دوماً پهنای باند این سایت ها بقدری کم است که از صبح تا پایان ساعت اداری تنها به دلیل حجم بالای مراجعه کننده، جوابگو نیست و تنها دو ساعت از روز می تواند جوابگو باشد در حالیکه این حجم از مراجعه کننده در روز نیازمند پهنای باند بزرگتری دارد. سوماً در بسیاری از مواقع این سایت قطع می شود نمونه آن هفته گذشته که به طور متوالی پنج روز قطع بود.

فیض آبادی تصریح کرد: بسیاری از این قبیل کارها را اصناف می توانند خودشان با ظرفیت های علمی، دانش و مهارتی که در حوزه های مختلف دارند به دست خود حل و فصل کنند؛ اما سازمان های مختلف با دخالت و ایرادات زیاد، کار را از دست اصناف خارج کرده و در انتها این اختلالات را به گردن اصناف می اندازند.

وی با تاکید بر اینکه اتحادیه های صنفی همیشه از سوی سازمان های دولتی متهم به تعلل در کار هستند افزود: چرا کار اصناف را به اصناف واگذار نمی کنند؟ مگر نه این است که هر کاری را سپرده اند به نحو احسن انجام داد ه ایم.کدام کار بر روی زمین مانده است؟

فیض آبادی در ادامه تصریح کرد: اگر دولت ها روح اصناف را می شناختند و حوزه وظایف شان را می دانستند، قطعا می دانستند که اتحادیه ها به دنبال قانونمند کردن تمامی واحدهای صنفی هستند؛ بنابراین هیچ گاه در انجام مراحل این امر تعلل نمی کنند. چگونه می شود که اهمال و کم کاری های خودشا ن را بر عهده اصناف می گذراند؟

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی تهران با تاکید بر اینکه ما هرگز به دنبال کارشکنی نیستیم افزود: از سوی دیگر در بخشی از ماده ۱۸۶ تسویه حساب های مالیاتی افرادی که می خواهند بتازگی پروانه اخذ کنند لازم است اما هیچ جا قید نشده که برای تمدید هم این شرط الزامی است اما می بینیم که در تمدید و صدور پروانه های کسب، اتحادیه ها، کارمندان سازمان برای اخذ و تسویه حساب های مالیاتی شده اند. هر سازمانی وظیفه خود را دارد اما اینجا حرمت و جایگاه اتحادیه ها را خدشه دار کرده اند.

وی افزود: تمام کارشناسی های لازم در اتحادیه ها بخوبی انجام می شود. اگر یک اتحادیه صنفی به طور نمونه، تخلف دارد نباید به تمامی اتحادیه ها و صنوف تعمیم دهند. این کار بی انصافی است. در جای جای کشور ممکن است تخلف در بسیاری از سازمان ها باشد یا حتی در قوه قضاییه نیز این تخلف دیده می شود. بسیارند اتحادیه هایی که کار خود را بخوبی انجام داد ه اند و هیج تخلفی نداشته اند. سرمایه های معنوی و مادی شان را برای کشور و اعضای خود هزینه می کنند چرا همه را به یک چوب می زنند.

فیض آبادی تصریح کرد: باید کارها و اعمال اتحادیه ها در کشور پررنگ شود؛ چه بسیار خدماتی می کنند که دیده نمی شود؛ چه افراد بزرگ و خدومی که در این صنوف و اتحادیه ها در حال خدمت گذاری هستند و هرگز نام شان را کسی نمی داند.

از سوی دیگر اتحادیه ها منظم کننده صنوف مختلف در کشور هستند. قانون را اجرا می کنند و اعضای بی شماری را سامان می دهند ، اتاق اصناف می تواند از طریق تخصص صدا و سیما به ساخت برنامه های در خصوص کارهای اتحادیه ها و وظایفشان تهیه و مردم و دولت را به این خدمات آگاه کند.

وی یکی از مشکلات اتحادیه را محاسبات ناعادلانه سازمان در ضرایب مالیاتی برشمرد و گفت: تکنسین های عضو این اتحادیه خدمات ارزنده ای را انجام می دهند. دستگاهی را که تخریب شده با آماده سازی و تعمیر مجدد به گردانه مصرف بر می گردانند این در حالی است که ضرایب مالیاتی در محاسبات خدمات ۲۵ درصد محاسبه می شود. مگر خدمات در این حرفه به چه میزان درآمد دارد که ضریب دریافت مالیات به این شدت عمل می کند؟

فیض آبادی همچنین در خصوص محاسبات سازمان امور مالیاتی از طریق دستگاه های پوز گفت: این دستگاه ها فقط صرف داد و ستد استفاده نمی شود. مبالغ شخصی از اقوام و دوستان در این دستگاه جابه جا شده است. چرا همه ورود و خروجی هایش را به منزله معامله قلمداد می کنند؟ مگر نه این است که باید از محاسبات درآمدی مالیات اخذ گردد؟