دوازده پیام مدیریتی از حضرت علی علیه السلام
دوازده پیام مدیریتی از حضرت علی علیه السلام

به جای ازدیاد کارها به تداوم صحیح آنها بیندیشید. «حکمت ۲۷۰» برای رسیدن به هدف ها و مقام های بلند، همت بلند داشته باشید. «خطبه ۲۱۱» از تجارب و اندرزها پند بگیرید و از آنها بهره برداری کنید تا دچار نقص نشوید. «نامه ۳۱، خطبه ۱۷۵».............

اقتصاددان:

 1. به جای ازدیاد کارها به تداوم صحیح آنها بیندیشید. «حکمت ۲۷۰»
 2. برای رسیدن به هدف ها و مقام های بلند، همت بلند داشته باشید. «خطبه ۲۱۱»
 3. از تجارب و اندرزها پند بگیرید و از آنها بهره برداری کنید تا دچار نقص نشوید. «نامه ۳۱، خطبه ۱۷۵»
 4. از شدت سختی نهراسید، زیرا هراس، شکننده تر از خود کار است و به گشایش امور امیدوار باشید. «حکمت ۱۶۶ و ۲۴۶»
 5. اگر به انجام مسئولیتی گردن نهادید، به آن وفا کنید. «حکمت۳۲۷»
 6. هیچ وقت کارهای اهم را فدای امور مهم نکنید. «حکمت ۲۷۱»
 7. پیش از پذیرش هر کاری، به دانش آن مجهز شوید. «حکمت ۴۳۹»
 8. خویشتن را اصلاح کنید تا خداوند کارهای شما را اصلاح کند. «نهج البلاغه»
 9. پست ها، امانت و وسیله خدمتگذاری اند، نه منبع بهره برداری. «خطبه ۱۳۱»
 10. پست ها میزان آزمایش شمایند، بکوشید تا سربلند بیرون آیید. «خطبه ۳۳»
 11. مشورت پذیر باشید، اگر مشورت نکنید، تباه می شوید. «نامه ۶۹»
 12.  با زیردستان خود مانند پدری مهربان رفتار کنید. «نامه ۵۲»