دندانپزشکی که نامش اعتبار سیاهو بود
دندانپزشکی که نامش اعتبار سیاهو بود

اقتصاددان :  در میان خبرهای ناگوار این روزهای منطقه سیاهو که گاها مرگ و میرهایی به واسطه تصادف یا سکته است یک خبر بسیارناراحت کننده منطقه سیاهو را در بهت و حیرت و ماتم فرو برد که علیرغم گذشت چند روز هنوز هم نمیتوانیم باور کنیم و دوست نداریم نام مرحوم یا زنده یاد را […]

اقتصاددان :  در میان خبرهای ناگوار این روزهای منطقه سیاهو که گاها مرگ و میرهایی به واسطه تصادف یا سکته است یک خبر بسیارناراحت کننده منطقه سیاهو را در بهت و حیرت و ماتم فرو برد که علیرغم گذشت چند روز هنوز هم نمیتوانیم باور کنیم و دوست نداریم نام مرحوم یا زنده یاد را اول اسم دکتر منصور عسکری سیاهویی بیاوریم گر چه باید تقدیر را پذیرفت و باور کرد که زنده یاد دکتر منصور عسکری سیاهویی دندانپزشک مشهور اهل سیاهو به دیدار معبود شتافته است دندانپزشکی که سه دهه مردم منطقه سیاهو را تنها نگذاشت و علیرغم داشتن تخصص و پیشنهاد از شهرهای بزرگ کشور بندرعباس تهران و حتی خارج از کشور اما بدلیل علاقه و عشق به منطقه سیاهو و علاقه به زندگی روستایی در این بخش مانده بود بیماران را با کمترین هزینه و حتی رایگان درمان می نمود حتی شبها درب حیاط منزلش را باز می گذاشت تا اگر بیماری مراجعه کرد پشت درب نماند حضور در گروههای جهادی و خدمت بی منت به مردم بیماران زیادی را از شهرها و روستاهای اطراف به سیاهو می کشاند تا با کمترین هزینه و گاهی رایگان خدمات دندانپزشکی به آنان ارائه گردد زنده یاد دکتر منصور عسکری سیاهویی اعتباری برای منطقه سیاهو و نامی ماندگار است که تا سالها مردمان شهرها و روستاهای اطراف سیاهو و خارج از استان از آن به نیکی یاد خواهند کرد نامی که همواره به خوبی از آن یاد و هرگز فراموش نخواهد شد نامی که هر گاه بر زبان مردمان منطقه سیاهو جاری شود همراه با آهی جگر سوز از دل و نیکنامی و عاقبت بخیری خواهد بود دکتر منصور عسکری سیاهویی هرگز نخواهد مرد چرا که باور داریم نام نیک هرگز نمی میرد و صدقه جاریه ایشان خدمت بی منت به روستائیان تا ابد چون چشمه های سیاهو این سرزمین زر خیز و نخبه پرور جاری خواهد بود و زلالی این چشمه ها گواه روشنی بر فرزندان شایسته سیاهو که زنده یاد دکتر منصور عسکری سیاهویی نمونه روشنی از آنان بود نامی تا همیشه تاریخ ماندگار که به احترام زحمات و خدماتش نام خیابانها و کوچه های روستاهای سیاهو خواهد بود.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع