دل دیدنی های شهرسرب وسراب
دل دیدنی های شهرسرب وسراب

هر پگاه نو با یک نگاه نو دل دیدنی های شهرسرب وسراب(فرگرد۱۵۴۱ ) «وَهم سُست» یا «فهم دُرُست»؟! «دین الهی»،«آیین آگاهی» است؛ ولی اگر برداشت از یک «دیانت» در برابر «عقلانیّت» قرار گیرد، «پایه» و «درونمایه» آن دین، جز «خرافات» و انحرافات» نیست! آن چه در برابر «حکمت عقلانی» و «کرامت انسانی» قرار می گیرد، […]

هر پگاه نو با یک نگاه نو

دل دیدنی های شهرسرب وسراب(فرگرد۱۵۴۱ )

«وَهم سُست» یا «فهم دُرُست»؟!

«دین الهی»،«آیین آگاهی» است؛

ولی اگر برداشت از یک «دیانت» در برابر «عقلانیّت» قرار گیرد،

«پایه» و «درونمایه» آن دین،

جز «خرافات» و انحرافات» نیست!

آن چه در برابر «حکمت عقلانی» و «کرامت انسانی» قرار می گیرد،

«وَهم سُست» است ،نه «فهم دُرُست»!

 

 

ع

  • نویسنده : شفیعی مطهر
  • منبع خبر : اقتصاددان