دفتر رهبری معاملات فردایی ارز و سکه را نامشروع اعلام کرد
دفتر رهبری معاملات فردایی ارز و سکه را نامشروع اعلام کرد

دفتر مقام معظم رهبری در پاسخ به استفتایی درباره حکم شرعی معاملات فردایی ارز و طلا اعلام کرد: اگر به قصد سود از نوسان قیمت باشد مشروع نیست.

اقتصاددان: دفتر مقام معظم رهبری در پاسخ به استفتایی درباره حکم شرعی معاملات فردایی ارز و طلا اعلام کرد: اگر به قصد سود از نوسان قیمت باشد مشروع نیست.

دفتر رهبری معاملات فردایی ارز و سکه را نامشروع اعلام کرد