در پی موفقتنامه صلح قره باغ
در پی موفقتنامه صلح قره باغ

از تحقق قرار داد ترکمنچای دیگر جلوگیری نماییم؟! بدنبال جنگ اخیر در قره باغ‌ ، شکست ایروان و قرارداد تحمیلی در شرف تحقق مبنی بر حذف ارمنستان از همسایگی مرزی با ایران شاهد‌ اتصال آذربایجان به نخجوان ترکیه و‌اروپا هستیم . بدون تردید با نهایی شدن مفاد آتش بس امضاء شده ، قراردادی بمراتب ننگین […]

از تحقق قرار داد ترکمنچای دیگر جلوگیری نماییم؟!

بدنبال جنگ اخیر در قره باغ‌ ، شکست ایروان و قرارداد تحمیلی در شرف تحقق مبنی بر حذف ارمنستان از همسایگی مرزی با ایران شاهد‌ اتصال آذربایجان به نخجوان ترکیه و‌اروپا هستیم . بدون تردید با نهایی شدن مفاد آتش بس امضاء شده ، قراردادی بمراتب ننگین تر از ترکمنچای در حوزه خزر بما تحمیل خواهد شد .
براستی چه کسی پاسخگوی نا‌امنی کشور در نتیجه این قرار داد امنیت سوز خواهد بود ؟
روسیه چرا با رها کردن قرارداد حمایتی با ایروان به جای نقش دادن به ایران و کمک به باز گرداندن خاک جدا شده از وطن ، واسطه امضاء چنین ضربه کاری بر پیکر منطقه شده است؟! به نظر می رسد عدم برنامه ریزی طی سی سال گذشته، انفعال و بی مسولیتی ما در مقابل ایرانیان چشم انتطار در مناطق مورد بحث‌ و توافقات پشت صحنه قدرتهای مسلط عامل اصلی قرارداد هولناک پیش رو بوده است!
ارمنستان تنها و محصور در کوهستان شمالی ایران تسلیم تسلیحات اسراییلی و داعش (جنگجویان اجاره ای ترکیه آذربایجان و…) شد اما ما چرا؟ ج. ا. ا چرا در مقابل
نقشه شوم بیگانگان و قرار داد تحمیلی در منطقه سکوت‌ کرده است ؟! متاسفانه در اخبار رسمی کشور تصرف شهرهای قره باغ به گونه ای حماسه سازانه مطرح می شود که گویا قسمتی از خاک جدا شده وطن عهد قاجار به جغرافیای کنونی ج.ا.ایران افزوده شده است ! در حالی که به نظر می رسد بازنده واقعی شکست ایروان ما هستیم زیرا قرارداد ننگین ترکمنچایی که با اضمحلال شوروی سوسیالیستی سابق در دهه ۹۰م دچار فرو پاشی شده بود در قرار داد جدید با حضور و پا در میانی روسیه ترکیه آذربایجان و شرکای خارجی آنان بر علیه ایران در حال تحقق عینی و عملی است. تا دیروز قره باغ ، نخجوان ، آذربایجان و‌ بویژه جمهوری ارمنستان حیاط خلوت اقتصاد ایران به آسیای میانه به شمار می آمدند تا دیروز ریش سفیدان منطقه در آرزوی الحاق مجدد به سرزمین مادری خود ( ایران) بودند اما با تسلط ترکیه در منطقه بویژه تحمیل قرار داد الحاق کریدور جدید در مرز بین ایران – ارمنستان به آذربایجان و اتصال باکو به نخجوان و ترکیه ، ج .ا. ا از همه معادلات منطقه قفقاز و آسیای میانه طرد خواهد شد عنقریب دشمنان ایران جنگهای نیابتی را از مرزهای شمالی شروع می کنند. مهمتر از آن اتصال منابع نفت و گاز باکو به استانبول و اروپا از طریق نخجوان و دور زدن ایران قطعی شده و کشورمان از همه معادلات نفت وگاز قفقاز حذف می شود آن چنانکه خط لوله نفتی باکو‌جیهان مصایب شومی را برایمان رقم زد .
باعنایت به سالها حضور در ارمنستان ، آذربایجان ، نخجوان و…از وزارت خارجه ، مقامات ارشد نظام ، دلسوزان و ملت شریف ایران همچنین آقایان پوتین ، اردوغان ، علی اف و…انتظار داریم با‌ نظر مساعد ایروان ضمن سپردن حق حاکمیت مطلق محدوه مرزی بین ایران ارمنستان (نوردوز)به‌ ج.ا.ایران از تحقق عینی و عملی تکرار قرارداد ننگین ترکمنچای جدید در حق حاکمیت ایران خودداری نمایند.
مجددا تاکید دارم حفظ حاکمیت چند کیلومتر بین ایران ارمنستان ارزشی استراتژیکی در‌سطح جزایر ۳ گانه‌ خلیج فارس و‌ تنگه هرمز دارد منتظر اقدام عملی‌ مردم و مقامات برای جلوگیری از فاجعه بزرگ در شرف تحقق قرن تا ساعات‌‌آتی هستیم.

 

 

ع

  • نویسنده : دکتر بهنام ملکی
  • منبع خبر : اقتصاددان