در سرزمین بختیاری، همه چیز عالی است؟
در سرزمین بختیاری، همه چیز عالی است؟

  در مدتی که تب و تاب انتقاد کردنم از سیاستمداران بختیاری حاضر در قدرت بالا گرفته بود، وقتی از عملکرد اشتباه فلان سیاستمدار بختیاری انتقاد می کردم و بدنبال اصلاح بودم، با تهمت و اتهام و برخوردهای نامناسب دیگر از سوی بزرگان طایفه روبرو می شدم و می پرسیدند چرا خودزنی میکنی و از […]

 

در مدتی که تب و تاب انتقاد کردنم از سیاستمداران بختیاری حاضر در قدرت بالا گرفته بود، وقتی از عملکرد اشتباه فلان سیاستمدار بختیاری انتقاد می کردم و بدنبال اصلاح بودم، با تهمت و اتهام و برخوردهای نامناسب دیگر از سوی بزرگان طایفه روبرو می شدم و می پرسیدند چرا خودزنی میکنی و از خودمان انتقاد می کنی و به شکل جدی و شاید ناخواسته اشتباه افراد در قدرت را به حساب قوم و طایفه می گذاشتند و انتقاد و تلاش برای اصلاح گری در بختیاری را، تخریب ایل تعریف می کردند.

شاید همین برخوردهای ایلیاتی در گذشته در جهت جلوگیری از نقد و اعتراض به سیاسیون، باعث شده که بختیاری رشد نکند و درجا بزند و این درجا زدن در تاریخ باز تکرار می شود.

چرا که کوشش ها در جهت جلوگیری از انتقاد به سیاسیون ایل و طایفه، که توسط بزرگان هدایت می شود، در بلند مدت باعث می گردد که سیاسیون بختیاری نتوانند خود را اصلاح کرده و قطعا در تاریخ ایل بعنوان سیاستمدارانی تاریخ ساز و پرثمر معرفی نشوند.

در نتیجه تصمیم گرفتم به درخواست بزرگان و نزدیکان طایفه، تا اطلاع ثانوی، در نقد هیچ سیاستمدار بختیاری ورود نکرده و نیمه ظاهرا مثبت و پر لیوان(شاید هم نیمه ی خالی دیگر آن!)را ببینم، چون ظاهرا همه این بنده خداهای سیاست مدار، خط قرمز بخشی از جامعه ایلیاتی هستند، جامعه ای که توی سر خودش می زند که چرا در این تراژدی تاریخی، ایلش اینقدر از جهان عقب افتاده!

در تنهایی با خود اندیشیدم که پس اگر بفرموده بزرگان ایل، همه این سیاست مداران، خوب و گل و نازنین و جذاب و مهربان و خواستنی و هلو و جیگر هستند و ضرورتی به انتقاد کردن از آنها نیست، پس چرا وضع سرزمین بختیاری به این شکل است؟

متوجه شدم که من به شخصه قادر به جلوگیری از تکرار تاریخ بختیاری نیستم و نخبگان جوان نیز اگر آزاد به انتقاد کردن نباشد، تاریخ ما مبهم تر خواهد ماند و اصولا شاید من اشتباه می کردم و در سرزمین بختیاری، به هیچ وجه چیزی به نام فقر، فحشا، بیکاری، خودکشی و هزار کوفت و زهر مار دیگر وجود خارجی و حتی داخلی ندارد!(خصوصا داخلی)

و شاید تصمیم گرفتم دیگر دست از این نقدهای ظاهرا بیهوده علیه سیاستمداران همتبار بردارم و با صدای بلند بگویم: “در سرزمین بختیاری همه چیز عالی است”

لطفا مخاطبان گرامی اگر شما نیز می خواهید مورد هجمه ی تفکرات سنتی جامعه خود قرار نگیرید، با صدای بلند تکرار کنید: “در سرزمین بختیاری، همه چیز عالی است”

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

  • منبع خبر : اقتصاددان