خروج سرمایه در هفته نزولی بورس تهران +نمودار
خروج سرمایه در هفته نزولی بورس تهران +نمودار

در هفته‌ اخیر خروج سرمایه از بورس در 3 روز رخ داد و در مجموع 3 هزار و 879 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد.

در هفته‌ اخیر خروج سرمایه از بورس در ۳ روز رخ داد و در مجموع ۳ هزار و ۸۷۹ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد.

اقتصاددان: در اولین روز معاملاتی بازار سهام در هفته اخیر پول حقیقی از بازار سهام خارج شد که ارزش آن هزار و ۲۰۴ میلیارد تومان بود.
خروج پول در روز یکشنبه تکرار شد و ۲ هزار و ۹۸ میلیارد تومان خارج شد. روز دوشنبه ۱۳۴ میلیارد تومان به بازار وارد شد و در روز سه‌شنبه نیز ۶۷ میلیارد تومان وارد شد.

آخرین روز کاری هفته نیز خروج پول ثبت شد و ۷۷۸میلیارد تومان سرمایه حقیقی خارج شد.

در مجموع کل هفته اخیر ۳ هزار و ۸۷۹ میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی ۷۷۶ میلیارد تومان بود.

رکوردداران ورود و خروج پول حقیقی

بیشترین خروج پول حقیقی در روز شنبه به شپنا تعلق داشت و نمادهای شتران، شستا و فولاد در رتبه‌های بعدی بودند. در مقابل حکشتی، وشهر و وسدید بیشترین ورود پول را داشتند.

روز یکشنبه شپنا، شستا، خساپا و وبصادر بیشترین خروج پول حقیقی را داشت و خزامیا، شلعاب و لپارس بیشترین ورود پول را ثبت کردند.

روز دوشنبه که شاهد ورود پول به بازار بودیم، ختوقا بیشترین سهم را داشت و نمادهای وبملت، خنصیر و خزامیا در پی او بودند.

سه‌شنبه رمپنا بیشترین ورود پول را داشتند و در مقابل بیشترین خروج به خساپا، خزامیا، شتران و شپنا تعلق داشت.

در آخرین روز هفته نیز شپنا، وبصادر، وبملت و خاور بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند و نمادهای ونوین، وسدید و عالیس بیشترین تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی را ثبت کردند.

خروج سرمایه در هفته نزولی بورس تهران +نمودار