خبر جدید همتی درباره گشایش اقتصادی!
خبر جدید همتی درباره گشایش اقتصادی!

رییس کل بانک مرکزی گفت: زمان و جزئیات «گشایش اقتصادی» امروز مشخص می‌شود.

به گزارش اقتصاددان، رئیس کل بانک مرکزی گفت: امروز در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی موضوع گشایش اقتصادی مطرح می‌شود و موارد کارشناسی آن در دست بررسی است.

وی افزود: هدف اصلی این طرح هم مدیریت نقدینگی و تامین مالی در بازارها است.