خانه‌های روستایی بیمه می‌شوند
خانه‌های روستایی بیمه می‌شوند

مدنی، مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) از بیمه شدن خانه‌های روستایی ۱۴ استان کشور خبر داد. سید امیرحسین مدنی با بیان اینکه در مجموع ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار روستایی بیمه می‌شوند، افزود: این تعداد نصف خانه‌های روستایی را در بر می‌گیرد. به گزارش اقتصاددان به نقل از بازار ، مدیرعامل […]

مدنی، مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) از بیمه شدن خانه‌های روستایی ۱۴ استان کشور خبر داد.

سید امیرحسین مدنی با بیان اینکه در مجموع ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار روستایی بیمه می‌شوند، افزود: این تعداد نصف خانه‌های روستایی را در بر می‌گیرد.

به گزارش اقتصاددان به نقل از بازار ، مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) گفت: امسال ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار خانه روستایی، بیمه حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله می‌شوند.

مدنی با اشاره به اینکه تاکنون خانه‌های روستایی ۹ استان کشور بیمه حوادث شده اند، افزود: در حال حاضر بیش از یک میلیون خانوار تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند.

وی گفت: استان‌هایی همچون خراسان، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و… مشمول بیمه برکت می‌شوند.

 

ع