حکم مطالبه چکی که معامله مربوط به آن فسخ شده
حکم مطالبه چکی که معامله مربوط به آن فسخ شده

مطالبه چکی که معامله مربوط به آن فسخ شده می تواند خیانت در امانت ، شناخته شود. سوال چنانچه صدور چک‌ ،بابت پرداخت مبلغ معامله‌ای باشد و به هر علتی، آن معامله، فسخ شده و بنا بر استرداد آن چک بوده باشد، لیکن دارنده چک از بازگرداندن و استرداد آن خودداری کند و یا آن […]

مطالبه چکی که معامله مربوط به آن فسخ شده می تواند خیانت در امانت ، شناخته شود.

سوال

چنانچه صدور چک‌ ،بابت پرداخت مبلغ معامله‌ای باشد و به هر علتی، آن معامله، فسخ شده و بنا بر استرداد آن چک بوده باشد، لیکن دارنده چک از بازگرداندن و استرداد آن خودداری کند و یا آن را تصاحب و مطالبه کند آیا این مورد می تواند خیانت در امانت به شمار رود ؟

پاسخ

بله.

با توجه به این‌که از تاریخ فسخ معامله، چک موضوع بخشی از ثمن معامله در دست فروشنده به صورت امانی محسوب می‌شود، در صورت عدم استرداد یا استفاده از آن و به طور کلی در صورت وجود سایر شرایط مربوط به جرم خیانت در امانت (به تشخیص مرجع قضایی) موضوع می‌تواند از مصادیق جرم خیانت در امانت باشد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

  • منبع خبر : اقتصاددان