#حرف_زیادی/۱۱ مهم ترین شاخص قدرت/طنز گفت: آیا غیر از این است که امروزه مهم ترین شاخص «قدرت» را «قدرت اقتصادی» می دانند،نه «قدرت نظامی» ؟ گفتم: بسیار خوب! منظور؟ گفت: آمار صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد در سال ١٩٧٧ تولید ناخالص داخلی سرانه در کره جنوبی تقریبا نصف ایران بود. در سال ۱۳۹۵، تولید ناخالص […]

#حرف_زیادی/۱۱

مهم ترین شاخص قدرت/طنز

گفت: آیا غیر از این است که امروزه مهم ترین شاخص «قدرت» را «قدرت اقتصادی» می دانند،نه «قدرت نظامی» ؟

گفتم: بسیار خوب! منظور؟

گفت: آمار صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد در سال ١٩٧٧ تولید ناخالص داخلی سرانه در کره جنوبی تقریبا نصف ایران بود.

در سال ۱۳۹۵، تولید ناخالص داخلی سرانه در کره جنوبی به ۵.۵ برابر ایران رسیده بود؛ یعنی در این بازه زمانی اقتصاد کره جنوبی عملکردی تقریبا ١١ برابر بهتر از اقتصاد ما داشته است.

در همین بازه زمانی و با همین شیوه محاسبه، درمی‌یابیم که عملکرد اقتصاد ترکیه ۲.۹برابر، مالزی۳.۸برابر، برزیل۴.۲برابر و چین ۲۰ برابر بهتر از عملکرد اقتصاد ما بوده است.

گفتم:خب! منظور؟

گفت: با چه معیار و میزانی برخی با تعبیر احساسی ایران را یکی از قدرت های بزرگ می پندارند؟

گفتم: باز هم حرف زیادی زدی؟!

#شفیعی_مطهر

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar

 

  • نویسنده : شفیعی مطهر