حال صندوق های بازنشستگی وخیم است
حال صندوق های بازنشستگی وخیم است

گودرزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس وضعیت صندوقهای بازنشستگی را نامطلوب ارزیابی کرد. به گزارش اقتصاددان، حسین گودرزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره بحران صندوق های بازنشستگی و چالشهای پیش رو اظهار کرد: در حال حاضر ۷۰ درصد از ۲۶ میلیون نفر نیروی کار کشور تحت عضویت و پوشش صندوق های بازنشستگی هستند. وی با اشاره […]

گودرزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس وضعیت صندوقهای بازنشستگی را نامطلوب ارزیابی کرد.

به گزارش اقتصاددان، حسین گودرزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره بحران صندوق های بازنشستگی و چالشهای پیش رو اظهار کرد: در حال حاضر ۷۰ درصد از ۲۶ میلیون نفر نیروی کار کشور تحت عضویت و پوشش صندوق های بازنشستگی هستند.

وی با اشاره به تعداد اعضای چهار صندوق اصلی کشور گفت: سازمان تأمین اجتماعی با ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر عضو و ۴ میلیون نفر مستمری بگیر، صندوق بازنشستگی کشوری (متعلق به کارکنان دولت) با یک میلیون نفر عضو و یک میلیون و ۵۰۰ هزارنفر مستمری بگیر، صندوق بازنشستگی لشکری (متعلق به نیروهای مسلح) با ۶۰۰ هزارنفر عضو و ۷۱۰ هزارنفر مستمری بگیر و صندوق تازه تاسیس بازنشستگی کشاورزان، روستائیان و عشایر هم یک میلیون و ۶۰۰ هزارنفر عضو و ۱۰۰ هزار نفر هم مستمری بگیر دارد.

گودرزی بازبینی قوانین مربوط به این چهار صندوق را ضروری خواند و گفت: کمیسیون اجتماعی امروز (یکشنبه) میزبان صندوق لشکری است.

ما در تلاشیم که با مشارکت خود این صندوقها به سمت روزآمد سازی قانون صندوق های بازنشستگی حرکت کنیم اما فضای عمومی کشور و تلاطم های بیرونی هم که خارج از اراده مدیران صندوقهاست شرایطی را بر آن ها تحمیل می کند.

نماینده مجلس به یکی از شاخص های این صندوق ها اشاره کرد و گفت: بیمه باید ۲۰ درصد حقوق بازنشستگی هر نفر را به صندوق بازنشستگی بپردازد تا هر پنج نفر شاغل یک نفر بازنشسته را ساپورت کنند اما در حال حاضر این عدد در صندوق تامین اجتماعی به ۴,۷ دهم درصد رسیده و در واقع وارد فاز بحرانی شده است.

وی وضعیت صندوق های بازنشستگی را نامطلوب ارزیابی کرد و گفت: صندوق بازنشستگی کشوری از پنج به زیر یک رسیده و وضعیتش فوق العاده بحرانی است و وضعیت صندوق لشکری هم به همین شکل و حتی بدتر است و فقط صندوق بازنشستگی کشاورزی است که به خاطر تازه تاسیس بودن وضعیت متناسبی دارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان گفت: سازمان تأمین اجتماعی از مرداد ماه امسال ۳۲ هزار میلیارد تومان تأمین اعتبار کرده که به دنبال آن حقوق ها با عنوان متناسب سازی متوسط ۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهند کرد و افرادی هم که حقوقشان خیلی پایین باشد تا یک میلیون افزایش حقوق خواهند داشت.

وی با بیان اینکه سن امید به زندگی در ایران در حال افزایش است گفت: جامعه ایرانی طی ۳۰ سال آینده جزو کشورهای کهنسال قرار خواهد گرفت لذا در عین تقویت بیمه ها باید در جهت روزآمدسازی صندوق ها نیز تلاش کنیم.

گودرزی اظهار کرد: مجلس یازدهم در تلاش است که با مشارکت خود صندوق های بازنشستگی به یک قانون جدید و جامع برسد که حداقل تبعیض و حداکثر بهره مندی را متناسب با اعتبارات موجود داشته باشیم. ع

  • منبع خبر : بازار