جهان تعطیل است
جهان تعطیل است

نشریه اکونومیست طرح روی جلد این شماره خود را به وضعیت تعطیلی در کشورهای جهان برای مقابله با شیوع ویروس کرونا اختصاص داد.

جهان تعطیل است