جنجال و بحثهای بی حاصل سیاسی را رها کنید
جنجال و بحثهای بی حاصل سیاسی را رها کنید

ساختار و فرهنگ غالب مدیریت هزینه بودجه بجای مدیریت تولید ثروت بعنوان عضو کوچکی از جامعه که مدت نزدیک به ۲۸ سال بطور مستقیم در حوزه های دولتی و اقتصادی مشغول به فعالیت بوده و آن را با نحوه فعالیتها در کشورهای موفق مقایسه نموده ام ، ریشه اصلی مشکلات را هیچکدام از بحث‌های سیاسی متداول نمیدانم..

ساختار و فرهنگ غالب مدیریت هزینه بودجه بجای مدیریت تولید ثروت

دکتر فرشاد فرهادی صاحبنظر در اقتصاد صنعتی

بعنوان عضو کوچکی از جامعه که مدت نزدیک به ۲۸ سال بطور مستقیم در حوزه های دولتی و اقتصادی مشغول به فعالیت بوده و آن را با نحوه فعالیتها در کشورهای موفق مقایسه نموده ام ، ریشه اصلی مشکلات را هیچکدام از بحث‌های سیاسی متداول نمیدانم
چرا مجالس و دولت‌های متفاوت روی کار آمده با انواع شعارها و خط مشی های سیاسی هیچکدام نتوانسته اند رکورد اقتصادی درخشانی بر جای گذارند

ساختار و فرهنگ غالب مدیریت کلان کشور از سال‌های دور بر مبنای هزینه کردن بودجه شکل گرفته و تا کنون افراد لایق و کاردانی «ظاهر» نشده اند که این روند شکست خورده را به تجربه موفق نظامهای اجرایی- مقرراتی تولید کننده ثروت تغییر دهند.

سالیان درازیست که درآمد حاصل از فروش نفت توسط مجالس و دولت‌ها هزینه شده است.

هزینه کردن را همه بلدند و نیاز به نبوغ فراوان ندارد.
بگذریم که برخی کشورهای نفت خیز حداقل سلیقه هزینه صحیح و سرمایه گذاری درآمدهای نفتی را داشته اند که ما آن را هم نداشته و در آمدهای سالیان گذشته را در اثر ندانم کاری از دست داده ایم.
یعنی حتی استعداد و هنر درست هزینه را هم نداشته ایم
این واقعیت تلخیست که بایستی بپذیریم.

اما و اما:

این هنر تولید ثروت است که همه آن را بلد نیستند و نیاز به نبوغ دارد.

کشورهای موفقی مانند ژاپن ، آلمان ، کره جنوبی مالزی و …..
بدون داشتن نفت و مواد معدنی از فقر و ویرانی مطلق به اوج شکوفایی رسیده اند.
در این کشورها تمام دستگاههای اجرایی- مقرراتی بر اساس پشتیبانی و حمایت از تولید ثروت بنا نهاده شده است.
بهمین منظور اینجانب با آسیب شناسی وضعیت فعلی و استفاده از تجربیات موفق جهانی و لحاظ شرایط بومی کشور دکترینی را تحت عنوان «نظام اجرایی – مقرراتی نوین کشور» تهیه نموده ام که بعلت گستردگی مطالب امکان توضیح آن در این چکیده میسور نیست.

امیدواریم با صدور بیانیه ارزشمند گام دوم انقلاب اسلامی که بنوعی اشاره برای حل منطقی چنین مشکلات اساسیست و انتخاب دقیق مردم برای حضور نمایندگانی کاملا جدید و متفاوت و نهایتا تشکیل مجلس یازدهم بصورت حرفه ای و در آینده انتخاب یک چهره کاملا جدید و در عین حال کاردان بعنوان رییس جمهور ، بتوانیم گام دوم پیشرفت کشور را در یک فضای عاقلانه ، آرام و مطمئن بسوی ظهور اقتدار و عظمت ایران با استعانت از نیروی پروردگار برای شادی و آرامش مردم بشایستگی برداریم.