«دکتر جمشید پژویان»پدر اقتصاد بخش عمومی درگذشت
«دکتر جمشید پژویان»پدر اقتصاد بخش عمومی درگذشت

با تاسف اطلاع حاصل شد جناب آقای دکتر جمشید پژویان استاد برجسته اقتصاد و از متخصصین اقتصاد بخش عمومی ، استاد تمام وقت دانشگاه علامه طباطبایی امروز صبح دار فانی را وداع گفتند. ایشان استاد برجسته اقتصاد و از بازماندگان نسل طلایی اساتید اقتصاد بودند که نقش اساسی در آموزش علم اقتصاد و تربیت دانشجویان داشتند.

اقتصاددان : با نهایت تاثر و تاسف اطلاع حاصل شد جناب آقای دکتر جمشید پژویان استاد برجسته اقتصاد  نویسنده و از صاحبنظران اقتصاد بخش عمومی ، استاد تمام وقت دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی مبتکر هدفمندسازی یارانه ها و شورای رقابت براثر بیماری کرونا دار فانی را وداع گفت. زنده یاد پروفسور پژویان از بازماندگان نسل طلایی اساتید اقتصاد بودند که نقش اساسی در آموزش علم اقتصاد نظریه پردازی و تربیت دانشجویان داشتند.
در آینده جایگاه خالی ایشان در محیط آکادمیک و مجامع علمی -اجرایی اقتصاد ایران کاملا به چشم خواهد آمد.
رسانه اقتصاددان ضایعه ققدان این استاد فرزانه را به جامعه علمی کشور به ویژه در حوزه اقتصاد و به اساتید ، دانش آموختگان و دانشجویان دانشگاههای کشور تسلیت عرض می نماید.
بدرود روحت شاد مرد بزرگ و استاد گرامی