جمشید انصاری، طرح منع به کارگیری بازنشستگان
جمشید انصاری، طرح منع به کارگیری بازنشستگان

جمشید انصاری، معاون رئیس‌جمهوری: طرح منع به کارگیری بازنشستگان برای تهی کردن دولت از نیروی‌‌های کارکشته بود رئیس سازمان امور استخدامی کشور در مورد قانون منع به کارگیری بازنشستگان گفت: طرح منع به کارگیری بازنشستگان برای تهی کردن دولت از نیروی‌ کارکشته بود. به گزارش اقتصاددان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، جمشید انصاری […]

جمشید انصاری، معاون رئیس‌جمهوری:

طرح منع به کارگیری بازنشستگان برای تهی کردن دولت از نیروی‌‌های کارکشته بود

رئیس سازمان امور استخدامی کشور در مورد قانون منع به کارگیری بازنشستگان گفت: طرح منع به کارگیری بازنشستگان برای تهی کردن دولت از نیروی‌ کارکشته بود.

به گزارش اقتصاددان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، جمشید انصاری در نشست مجازی حزب ندای ایرانیان افزود: برخی نمایندگان مجلس برای بستن دست دولت آن طرح را تهیه کردند. چون این دولت داشت از مدیرانی استفاده می‌کرد که در دولت‌های سازندگی و اصلاحات کار کرده بودند. لذا خواستند دست دولت در به کارگیری آن بخش از نیروها که بازنشسته را ببندند. همان دوستانی که آن زمان طرح مذکور را تصویب کردند برخی از آنها امروز به مجلس یازدهم برگشتند و خودشان هم می‌دانند با چه هدفی آن طرح را تهیه و تصویب کردند.

انصاری ادامه داد: آن طرح همه مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون استخدامی کشور را شامل می‌شد ولی چون هدف مشخص بود، مواردی مستثنی شدند. در طرح اصلی همه مقامات بندهای الف، ب، ج، د و ه را شامل می‌شد. عمده مقامات کشوری در بند د و ه هستند، یعنی استانداران و معاونین آنها، معاونین وزرا، هم ترازان آنها و معاونین رییس جمهوری، کل مقامات ماده ۷۱ نهصد و هفتاد نفرند که از میان آنها جز نمایندگان مجلس ۵۰۰ نفر از آنها مقامات بند “د و ه” هستند.

وی اضافه کرد: هدف گذاری طرح منع به کارگیری بازنشستگان مدیران ارشد دولت بود و موفق شدند آن را اعمال کنند که دولت هم اجرا کرد. در دولت ۲۲۰ نفر شامل این قانون می‌شد و دولت در موعدی که قانون گذار تعیین کرده بود اجرا کرد و آنها را مرخص و نیروهای جدید جایگزین کرد.

 

ع