جزئیات عرضه اولیه جدید بورس
جزئیات عرضه اولیه جدید بورس

سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب مطابق اطلاعیه فرابورس در روز سه‌شنبه 11 بهمن ماه به صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط با روش حراج عرضه خواهد شد.

سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب مطابق اطلاعیه فرابورس در روز سه‌شنبه ۱۱ بهمن ماه به صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط با روش حراج عرضه خواهد شد.

اقتصاددان: در هفته گذشته بر عرضه اولیه سهام ثجنوب منتشر شد. مطابق این خبر سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب پشت در‌های عرضه اولیه فرابورس قرار داشت. فرابورس امروز طی اطلاعیه‌ای از جزئیات این عرضه پرده‌برداری کرد. مطابق اطلاعیه فرابورس این عرضه به صورت خصوصی انجام خواهد شد و سهمی برای سهامداران خرد و حقیقی در نظر گرفته نشده است.

کل سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون برگه است که در این عرضه ۲۱۰ میلیون برگه سهم که ۱۵ درصد از سهام کل شرکت را پوشش می‌دهد عرضه خواهد شد. سهام ثجنوب در روز سه‌شنبه ۱۱ بهمن ماه به صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی و مختلط عرضه خواهد شد که این عرضه اولیه را به یک عرضه خصوصی تبدیل کرده است. حداکثر سهام قابل خرید توسط هر کد معاملاتی ۱۰٫۵ میلیون برگه است و قیمت هر برگه سهم ۸۳۳٫۴ تومان ارزشگذاری شده است.

 جزئیات عرضه اولیه جدید بورس