جزئیات تفاهم ایران و آژانس
جزئیات تفاهم ایران و آژانس

جزئیات تفاهم ایران و آژانس در چگونگی اجرای قانون لغو تحریم‌ها ایران و آژانس بعد از مذاکرات طولانی با مدیرکل آژانس انرژی اتمی به تفاهمی در چگونگی اجرای لغو پروتکل الحاقی رسیدند که بر اساس این توافق : ۱- ایران و اژانس تفاهم کردند اجرای پروتکل الحاقی و دسترسی های برجامی به طور کامل متوقف […]

جزئیات تفاهم ایران و آژانس در چگونگی اجرای قانون لغو تحریم‌ها

ایران و آژانس بعد از مذاکرات طولانی با مدیرکل آژانس انرژی اتمی به تفاهمی در چگونگی اجرای لغو پروتکل الحاقی رسیدند که بر اساس این توافق :

۱- ایران و اژانس تفاهم کردند اجرای پروتکل الحاقی و دسترسی های برجامی به طور کامل متوقف شود و فقط پادمان در ایران اجرا گردد.

۲- مقصود از تداوم راستی آزمایی و مانیتورینگ ضروری که بند ۲ بیانیه آمده همانطور که در پیوست توافق شرح داده شده این است که ایران به مدت ۳ ماه اطلاعات دوربین های تاسیساتی را که در پیوست مشخص شده ضبط می کند و نزد خود نگه خواهد داشت. در این مدت آژانس نه به این تاسیسات و نه به اطلاعات دوربین ها هیچ دسترسی نخواهد داشت و اطلاعات منحصرا نزد ایران باقی می ماند. اگر پس از ۳ ماه تحریم ها به طور کامل لغو شد ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس می گذارد وگرنه اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد.

۳- به دلیل ملاحظات حفاظتی و ضرورت پنهان ماندن مکان تاسیسات کلیدی ایران پیوست که شامل فهرست این تاسیسات است محرمانه خواهد ماند./تسنیم
[۲۲/۰۲, ۰۰:۱۰] +۹۸ ۹۱۰ ۹۲۵ ۲۰۳۳: گروسی: متأسفانه پروتکل الحاقی لغو می شود اما تعداد بازرسان کاهش نمی یابد

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از بازگشت از ایران:
🔹بعد از مذاکرات و مشورت های فشرده با ایران به نتایج بسیار مثبتی رسیدیم.
🔹اساسا آنچه توافق کردیم عبارتست از اینکه ایران همچنان برنامه نظارت بر فعالیت های هسته ای را ادامه دهد.
🔹آژانس همچنان برای سه ماه فعالیت های راستی آزمایی خود را ادامه می دهد.
🔹این تفاهم فنی ما را به جایی می رساند که مذاکرات سیاسی انجام شود.
🔹متأسفانه پروتکل الحاقی لغو خواهد شد اما ما روی یک ترتیبات خاص دوطرفه تفاهم کردیم که بتوانیم از این دوران پلی بزنیم به حفظ نظارت خود.
🔹دسترسی ما کمتر خواهد شد اما آن سطح از نظارت خود را که نیاز داشتیم با این توافق حفظ کردیم.
🔹در واقع به یک راه حل موقت رسیدیم.
🔹آنچه تغییر می کند بازه زمانی فعالیت های آژانس خواهد بود اما تعداد بازرسان کاهش نمی یابد و بازرسی های سرزده امکان پذیر است.

 

 

 

 

ع

  • منبع خبر : اقتصاددان