جاده های معمولی را بسازید، اتوبان و آزادراه پیشکش!
جاده های معمولی را بسازید، اتوبان و آزادراه پیشکش!

مدتی قبل، یکی از نمایندگان بختیاریِ خطه شمال و شرق خوزستان بعد از گذشتِ دو سال از نمایندگی بی فایده اش، سخن از اتوبان لالی_الیگودرز بر زبان آورد.

ابوالفضل بابادی شوراب

سه شنبه گذشته فاجعه ی جاده ای هولناکی در استان خوزستان رخ داد و ۱۶ همولایتی و همتبارمان را در یکی از جاده های مرگ آفرین سرزمین بختیاری، از دست دادیم.

خوزستان و ایل بختیاری این روزها داغدار زنان، مردان و فرزندان سرزمینش است.

مدتی قبل، یکی از نمایندگان بختیاریِ خطه شمال و شرق خوزستان بعد از گذشتِ دو سال از نمایندگی بی فایده اش، سخن از اتوبان لالی_الیگودرز بر زبان آورد.

پرسش کلیدی این است، نمایندگانی که از بهسازی، تعمیر و اصلاح جاده های کاربردی تر برای ایل بختیاری، یعنی جاده های اهواز_مسجدسلیمان، لالی_اندیکا، ایذه_مسجدسلیمان، اندیکا_تاراز، ایذه _اهواز و اهواز_شوشتر عاجز و ناتوان هستند، چگونه و با کدام بودجه، اعتبار و قدرت سیاسی می خواهند و می توانند اتوبان و آزادراه بسازند؟ آیا ما توسط سخنانِ سیاستمداران مان سیاه شده ایم؟

در پاسخ به این سیاستمداران ایل باید گفت، شما اگر هنرمند بودید، همین جاده های پرتردد ایل بختیاری را می ساختی، تا نسل ایل مان در این جاده ها منقرض نشود، اتوبان و آزادراهی که هیچوقت ساخته نمی شود و بیان آن صرفا برای اخذ رای است، پیشکش تان!

بارگذاری مطلب توسط: ابوالفضل بابادی شوراب، سردبیر استانهای جنوبی رسانه اقتصاددان