تکذیب شایعه قرنطینه تهران
تکذیب شایعه قرنطینه تهران

سخنگوی دولت هرگونه شایعه درباره قرنطینه تهران را یک دروغ بزرگ خواند.

به گزارش اقصاددان به نقل از صداوسیما، علی ربیعی، سخنگوی دولت گفت: هیچ تغییری در ساعات کار فروشگاه‌ها، مغازه‌ها، نانوایی‌ها و دیگر مشاغل ضروری صورت نخواهد گرفت.

ساعات کار برخی مشاغل به تناسب نیازهای مردم نیز ممکن است افزایش یابد.

وی افزود: برخی درصدند با ترویج شایعات، استرس و دغدغه‌های مردم را بیشتر کنند.