توصیه دولت به فعالان بورس
توصیه دولت به فعالان بورس

توصیه دولت به فعالان بورس و مردم: هیجانی تصمیم نگیرید.   اقتصاددان – محمود واعظی، رییس دفتر رییس جمهور در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «‌فراز و فرودهای مقطعی ‎بازار سرمایه بخشی از ماهیت این بازار است. توصیه دولت به فعالان ‎بورس و مردم عزیزی که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، این است که هیجانی […]

توصیه دولت به فعالان بورس و مردم: هیجانی تصمیم نگیرید.

  اقتصاددان – محمود واعظی، رییس دفتر رییس جمهور در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «‌فراز و فرودهای مقطعی ‎بازار سرمایه بخشی از ماهیت این بازار است. توصیه دولت به فعالان ‎بورس و مردم عزیزی که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، این است که هیجانی تصمیم نگیرند. سیاست مبنایی دولت حمایت از بازار سرمایه و تقویت آن است.» ع