تعداد نهادهای تصمیم‌گیر در حکمرانی الکترونیکی زیاد است
تعداد نهادهای تصمیم‌گیر در حکمرانی الکترونیکی زیاد است

 میثم لطیفی گفت: نهادهای متعدد تصمیم‌گیر و مجری در حکمرانی الکترونیکی داریم و مشخص نیست کدام یک از آنها باید پاسخگو باشد.

میثم لطیفی گفت: نهادهای متعدد تصمیم‌گیر و مجری در حکمرانی الکترونیکی داریم و مشخص نیست کدام یک از آنها باید پاسخگو باشد.

اقتصاددان: رئیس سازمان استخدامی کشور در نشست علنی امروز مجلس گفت: متأسفانه دولت الکترونیک و حکمرانی الکترونیکی و هوشمندسازی دولت به درستی محقق نشد اما، دولت سیزدهم بر هوشمندسازی دولت و تحقق دولت الکترونیک تمرکز کرده است.

بر اساس آنچه رئیس سازمان اداری و استخدامی در صحن مجلس اعلام کرده، «تحلیل‌های فرهنگی، نهادی و فنی» باعث ناموفق بودن تحقق دولت الکترونیک بوده است.

قانون برنامه ششم توسعه دولت را موظف کرده بود شرایط کاهش سالانه حداقل ۱۲ و نیم درصد از مراجعه حضوری به دستگاه‌های اجرایی را فراهم کند تا «رتبه ایران در شاخص‌هایی مانند توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه دولت الکترونیک به میزان ۳۰ رتبه در طی اجرای قانون برنامه، ارتقاء یابد.»

میثم لطیفی گفت برخی دستگاه‌های اجرایی، داده‌ها و اطلاعات را ویژه خودشان می‌دانند اما داده‌ها، سرمایه ملی و اموال عمومی هستند و باید در خدمت تصمیم‌گیری ملی قرار بگیرد؛ با این حال در بعضی از نهادها سامانه‌های متعددی ایجاد شده اما به علت بی‌اعتمادی، تبادل داده‌ها در بین این سامانه‌ها انجام نمی‌شود.