تزریق یورو در کف ۱۴۰۰؛عرضه دلار نصف شد
تزریق یورو در کف ۱۴۰۰؛عرضه دلار نصف شد

اما ساینا که به لحاظ قیمتی و حتی فرمی هم تراز تیبا است از دیگرخودروهایی است که در این هفته رشد 1 میلیونی قیمت داشته است. براساس ارزیابی بازار ساینا درهفته سپری شده ببدون تغییر و با قیمت 143 میلیون تومان در بازار معامله شد.

اما ساینا که به لحاظ قیمتی و حتی فرمی هم تراز تیبا است از دیگرخودروهایی است که در این هفته رشد ۱ میلیونی قیمت داشته است. براساس ارزیابی بازار ساینا درهفته سپری شده ببدون تغییر و با قیمت ۱۴۳ میلیون تومان در بازار معامله شد.

اقتصاددان: قیمت متوسط دلار در بازار متشکل ارزی نسبت به روز چهارشنبه تغییری نداشت و روی ۲۳ هزار و ۳۶۴ تومان باقی ماند. دلار سنا ۳۴ تومان رشد کرد و روی ۲۳ هزار و ۶۰۹ تومان قرار گرفت. بر خلاف دلار سنا قیمت دلار در بازار آزاد ۱۶۰ تومان کاهش یافت و روی ۲۴ هزار و ۲۰ تومان ایستاد. در نتیجه این تغییرات اندازه شکاف بین قیمت دلار سنا و بازار آزاد به ۱٫۷ درصد کاهش یافت. علاوه بر این حجم عرضه دلار بازار متشکل نسبت به روز گذشته ۵۳ درصد کاهش یافت و روی رقم ۴ میلیون و ۲۶۱ هزار قرار گرفت.

تزریق یورو در کف 1400؛عرضه دلار نصف شد

روند قیمتی و عرضه یورو

در بازار یورو روند حرکتی بازار آزاد با سامانه سنا و بازار متشکل متفاوت بود. قیمت متشکل ۱۷۲ تومان رشد کرد و روی ۲۸ هزار و ۶۵۵ تومان قرار گرفت. قیمت سنا ۲۲۳ تومان افزایش یافت و روی ۲۸ هزار و ۹۵۷ تومان ایستاد، اما قیمت بازار آزاد ۷۶ تومان پایین آمد و روی ۲۹ هزار و ۲۳۱ تومان قرار گرفت. در نتیجه شکاف بین قیمت سنا و بازار آزاد به ۰٫۹ درصد کاهش یافت. شکاف زیر ۱ درصد برای یورو متعارف نیست و بسیار کوچک محسوب می‌شود، اگر به قیمت‌های سنا و بازار آزاد از تاریخ ۷ فروردین نگاه کنیم غیر از روزهای ۱۲ و ۱۶ اردیبهشت که شکاف قیمت یورو سنا و بازار آزاد منفی شده بود، شکافی تا این اندازه کوچک سابقه نداشت. علاوه بر این عرضه یورو متشکل نسبت به روز گذشته ۶۶ درصد کاهش یافت و روی ۷۱ هزار قرار گرفت. عرضه تا این حد پایین برای یورو از هفتم فروردین سابقه نداشت.