تدیُّن یا تخصُّص؟!
تدیُّن یا تخصُّص؟!

  گفت: از شهید چمران پرسیدند: تقوا بالاتر است یا تخصص؟ شهید چمران فرمودند: تقوا بالاتر است! ولی اگر کسی تخصّص کاری را نداشته باشد و منصبی را قبول کند قطعاً انسان “بی تقوایی” است! گفتم: حالا تو دولت متدیّن می خواهی یا دولت متخصّص؟! گفت: هیچ کدام را! من همین دولت را می خواهم!! […]

 

گفت: از شهید چمران پرسیدند: تقوا بالاتر است یا تخصص؟ شهید چمران فرمودند: تقوا بالاتر است! ولی اگر کسی تخصّص کاری را نداشته باشد و منصبی را قبول کند قطعاً انسان “بی تقوایی” است!

گفتم: حالا تو دولت متدیّن می خواهی یا دولت متخصّص؟!

گفت: هیچ کدام را! من همین دولت را می خواهم!!

گفتم: باز هم سیاهنمایی کردی؟!

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

  • منبع خبر : اقتصاددان