تخمین استعداد موسسات و نهادهای غیرمالی در پولشویی
تخمین استعداد موسسات و نهادهای غیرمالی در پولشویی

نگرانی فزاینده ای در میان تنظیم کننده ها وجود دارد که برخی از وکلا، حسابداران و TCSP ها به مشتریان مجرم در زمینه پنهان کردن و شستشوی وجوه غیرقانونی مشاوره و کمک می کنند، یا اینکه یک حسابدار به عنوان یک واسطه برای جلوگیری از بررسی دقیق مؤسسه مالی استفاده می شود

به گزارش اقتصاددان، یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت:
پولشویی و تامین مالی تروریسم در هر صنعتی یک خطر است، اما برخی از صنایع خطرات بیشتری نسبت به سایر صنایع دارند.
پولشویی یک فعالیت غیرقانونی است که شامل دریافت و نگهداری پولی است که از فعالیت مجرمانه به دست آمده و به نظر می رسد که از یک تجارت قانونی به دست آمده است. به عنوان مثال، مجرمان از حلقه‌های قاچاق مواد مخدر که پول کثیف تلقی می‌شود .پول می‌گیرند و آن را «پاک‌شویی» می‌کنند تا تمیز به نظر برسد.

فرآیند پولشویی شامل سه مرحله است: جایگذاری، لایه گذاری و یکپارچه سازی. قرار دادن مستلزم آن است که مجرمان پول کثیف را در یک سیستم مالی قانونی، مانند بانک، قرار دهند.

مرحله بعدی لایه گذاری است که منبع غیرقانونی پول را با پردازش آن از طریق یک سری تراکنش ها و تنظیماتی که ردیابی آن را دشوار می کند، پنهان می کند.

آخرین مرحله ادغام است. در این مرحله، پول‌های شسته‌شده از حساب قانونی خارج می‌شود و برای اهداف غیرقانونی که عاملان قصد آن را داشته‌اند، استفاده می‌شود.
برای کشف آنچه مانع از پیشرفت در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (ML/TF) در سراسر جهان می شود، گزارش ۲۰۲۱ بازل AML Index داده های آسیب پذیری پولشویی فراتر از بخش مالی را بررسی کرد. بانک‌ها و سایر موسسات مالی بار عمده نظارت و توجه مبارزه با پولشویی را متحمل می‌شوند، اما شاید ما نقاط ضعف را در جای دیگری از دست می‌دهیم؟

به طور خلاصه، شاخص بازل AML نشان می دهد که وکلا، حسابداران، نمایندگان املاک، کازینوها، فروشندگان فلزات گرانبها، و سایر مشاغل و حرفه های غیر مالی به اصطلاح تعیین شده (DNFBPs) به طور قابل توجهی کمتر در برابر پولشویی محافظت می شوند.
این مشاغل همچنین کمک کمتری به مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم (AML/CFT) می کنند. آنها باید به عنوان یک آسیب پذیری جدی در چارچوب AML/CFT اکثر حوزه های قضایی در نظر گرفته شوند.

توجه فزاینده به نهادهای غیر مالی در معرض خطرات ML / TF
یک مسئله مهم است که توسط تجزیه و تحلیل داده های شاخص AML بازل برجسته شده است، کاربرد ضعیف اقدامات پیشگیرانه AML/CFT توسط نهادهای غیرمالی است .به اصطلاح مشاغل و حرفه های غیر مالی تعیین شده (DNFBPs). یک ضعف مرتبط در نظارت آنها نهفته است.
خطرات پولشویی: آیا ما به وکلا، حسابداران و دیگران فراتر از بخش مالی توجه کافی داریم؟

برای کشف آنچه مانع از پیشرفت در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (ML/TF) در سراسر جهان می شود، گزارش ۲۰۲۱ بازل AML Index داده های آسیب پذیری پولشویی فراتر از بخش مالی را بررسی کرد. بانک‌ها و سایر موسسات مالی بار عمده نظارت و توجه مبارزه با پولشویی AML/CFT را متحمل می‌شوند.

ما معتقدیم نظارت بیشتری برای رفع این شکاف ضروری است.

توجه فزاینده به نهادهای غیر مالی در معرض خطرات ML / TF
یک مسئله مهم که توسط تجزیه و تحلیل داده های شاخص AML بازل برجسته شده است، کاربرد ضعیف اقدامات پیشگیرانه AML/CFT توسط نهادهای غیرمالی است – به اصطلاح مشاغل و حرفه های غیر مالی تعیین شده (DNFBPs). یک ضعف مرتبط در نظارت آنها نهفته است.
DNFBP ها نهادهای غیرمالی یا اشخاصی هستند که به دلیل ماهیت کسب و کارشان در معرض خطرات ML/TF خاصی قرار دارند. طبق تعریف FATF، DNFBPها شامل کازینوها می شوند. آژانس معاملات املاک؛ فروشندگان فلزات گرانبها و سنگ های قیمتی؛ وکلا، دفاتر اسناد رسمی، سایر متخصصان حقوقی مستقل و حسابداران؛ و ارائه دهندگان خدمات اعتماد و شرکت (TCSP).

توجه فزاینده به نهادهای غیر مالی در معرض خطرات ML / TF
یک مسئله مهم است که توسط تجزیه و تحلیل داده های شاخص AML بازل برجسته شده است، کاربرد ضعیف اقدامات پیشگیرانه AML/CFT توسط نهادهای غیرمالی است .به اصطلاح مشاغل و حرفه های غیر مالی تعیین شده ، یک ضعف مرتبط در نظارت آنها نهفته است.

DNFBP ها از چه طریق در معرض خطرات ML/TF هستند؟
به طور سنتی، سیاست های ملی AML/CFT، استانداردها و نهادهای نظارتی مالی بیشتر بر موسسات مالی متمرکز شده اند تا DNFBP. با این حال، مشاغل غیر مالی بازیگران مهمی در بخش‌های مالی و اقتصادی هستند و به وضوح در معرض خطرات ML/TF ناشی از فرار مالیاتی، فساد و رشوه‌دهی، طرح‌های کلاهبرداری، تجارت داخلی یا سایر جرایم قرار دارند.

برای مثال ساده، پولشویی ها می توانند برای کمک به پنهان کردن منشاء غیرقانونی پول خود، به عنوان یک “لایه” در طرح شویی، اموال یا فلزات گرانبها را خریداری و بفروشند. استفاده از وسایل نقلیه شرکتی به آن‌ها اجازه می‌دهد تا مالکیت و کنترل واقعی وجوه و دارایی‌ها را پنهان کنند – به‌ویژه در مواردی که ثبت‌های مالکیت ذی‌نفع وجود نداشته باشند یا ضعیف اجرا شوند.

علاوه بر این، نگرانی فزاینده ای در میان تنظیم کننده ها وجود دارد. که برخی از وکلا، حسابداران و TCSP ها به مشتریان مجرم در زمینه پنهان کردن و شستشوی وجوه غیرقانونی مشاوره و کمک می کنند، یا اینکه یک حسابدار به عنوان یک واسطه برای جلوگیری از بررسی دقیق مؤسسه مالی استفاده می شود.

چندین عامل ساختاری از داده‌ها بیرون می‌آیند که DNFBP‌ها را به ویژه در برابر خطرات ML/TF آسیب‌پذیر می‌کنند، از جمله سه مورد اصلی عبارتند از:
بررسی دقیق مشتری (CDD) – دانستن هویت مشتریان و تأیید اینکه آنها واقعاً همان چیزی هستند که می‌گویند هستند. یک جنبه ضروری برای شناسایی خطرات بالقوه ML/TF است. توصیه های مربوط به FATF عبارتند از R.10 در مورد بررسی دقیق مشتری و R.22 در مورد بررسی دقیق مشتری توسط DNFPB . اثربخشی از طریق نتیجه فوری (IO) 4 در رویکرد مبتنی بر ریسک برای پیشگیری از ML/FT و گزارش تراکنش‌های مشکوک اندازه‌گیری می‌شود.

  • نویسنده : مهرداد حاجی زاده فلاح، مدرس علوم بانکی