کهمدا : شیشه همدان با نماد کهمدا، در بازار بورس و سایر محصولات کانی غیرفلزی قرار دارد. این نماد بعد از اصلاحی که از محدوده ۵ هزار تومان داشت، دچار افت قیمت شد و تا نزدیکی میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در حوالی ۳۵۰۰ تومان نیز کاهش قیمت را تجربه کرد و بعد از واکنش به این ناحیه، امروز با حجم بالا در نهایت به صف خرید نشست.
در معاملات امروز هر کد حقیقی به صورت میانگین نزدیک به ۴۲ میلیون تومان خرید انجام داد.
در صورت رشد قیمت و عبور از سقف ۵ هزار تومان، محدوده های ۶ هزار تومان و ۸ هزار تومان را می توانیم به عنوان اهداف آن مد نظر قرار دهیم. در صورت کاهش قیمت نیز، محدوده ۳۵۰۰ تومان به عنوان مهمترین حمایت آن می باشد.