تحلیل بورس : شفافیت و قانون مداری در آینه اقتصاد ایران
تحلیل بورس : شفافیت و قانون مداری در آینه اقتصاد ایران

اختصاصی اقتصاددان: در این جلسه که راس ساعت۱۷ آغاز می شود، در میزگردی با حضور جناب آقای پرویز صداقت پژو هشگر اقتصاد سیاسی و مدیریت سرکار خانم طاهره سراجی عضو هیت مدیره محترم کانون ، تحلیل بورس: شفافیت و قانون مداری در آینه اقتصاد ایران ، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. جلسه ماهانه […]

اختصاصی اقتصاددان: در این جلسه که راس ساعت۱۷ آغاز می شود، در میزگردی با حضور جناب آقای پرویز صداقت پژو هشگر اقتصاد سیاسی و مدیریت سرکار خانم طاهره سراجی عضو هیت مدیره محترم کانون ، تحلیل بورس: شفافیت و قانون مداری در آینه اقتصاد ایران ، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

جلسه ماهانه کانون دانش آموختگان اقتصاد روز دوشنبه ۳ شهریور ماه ۱۳۹۹ بصورت زنده از طریق اسکایپ پخش می شود

در این جلسه که راس ساعت۱۷ آغاز می شود، در میزگردی با حضور جناب آقای پرویز صداقت پژو هشگر اقتصاد سیاسی و مدیریت سرکار خانم طاهره سراجی عضو هیت مدیره محترم کانون ، تحلیل  بورس :شفافیت و قانون مداری در آینه اقتصاد ایران ، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
شرکت برای عموم علاقه مندان و رسانه های گروهی آزاد است.

آدرس اسکایپ :

https://join.skype.com/m9iCqtJHJLcg