تحقق پیروزی با  الگوگیری از قیام عاشورا
تحقق پیروزی با  الگوگیری از قیام عاشورا

هر ملتی در جهان بخواهد بر حاکمان فاسد و فاسق پیروز شود راه آبرومندانه این است که از قیام امام حسین در کربلا الگو بگیرد قیام بر ضد زورگویان و ظالمان همیشه با تهمت،سرکوب،گرفتاری برای خانواده همراه هست همانگونه که در کربلا اتفاق افتاد با آمدن نام حسین مظلوم در هر لحظه ای همه به […]

هر ملتی در جهان بخواهد بر حاکمان فاسد و فاسق پیروز شود راه آبرومندانه این است که از قیام امام حسین در کربلا الگو بگیرد
قیام بر ضد زورگویان و ظالمان همیشه با تهمت،سرکوب،گرفتاری برای خانواده همراه هست همانگونه که در کربلا اتفاق افتاد
با آمدن نام حسین مظلوم در هر لحظه ای همه به یاد ظلم یزید می افتیم
امیدوارم در زمان حال در رکاب یزید های زمان در جهان نابسامان قدم برنداریم

فلسفه عزاداری ماه محرم چیست؟

آیا امام حسین به عزاداری ما نیاز دارد؟آیا بعد از ۱۴۰۰ سال این امکان هست که ما در آن واقعه حاضر باشیم؟ آیا کسانی که با خدا معامله می کنند منتظر عزاداری و نذری هستند؟آیا پرچم سرخ امام حسین که نشان از قیام است در هر جای جهان که ظلم باشد در هر زمانی نیازی به خودنمایی ها و بدعت های مثل قمه زنی دارد ؟
باور کنید امام حسین غصه همه ما را می خورد وقتی روزگار ما را می بیند، تفکرات ما باورهای ما را می بیند
و هزاران سوال دیگر که تاریخ به آن پاسخ داده و نیازی به تحلیل ندارد
درک من این است که همه جهان کربلا و همه روزها در هر لحظه عاشورایی در جریان است که نیاز به یاری دارند
بی شک با توجه به بعد جغرافیا و زمان اگر در همان روز عاشورا گروهی می خواستند به یاری حسین مظلوم از بلخ و بخارا یا خراسان و یا مکان زندگی اکنون شما بروند نمی توانستند چرا که امکان این سفر ها کمتر از ۳ ماه نبود.
وظیفه ما این است که نزدیک ترین ظلم های مشهود در مکان زندگی و جغرافیای خود را ببینیم و در جهت نابودی آن ظلم قدم برداریم
تعارف نداریم مایی که ظلم های اطراف خود را می بینیم و سکوت کرده ایم بی شک اگر در روز عاشورا حتی در کربلا بودیم یا از ترس یا خود فروشی در سپاه یزید قرار می گرفتیم
امروز رسانه و تکنولوژی به ما کمک کرده مظلومیت و محرومیت کپر نشینان ،زاغه نشین ها ،عشایر محروم،افتادگان در دام اعتیاد که همه اینها در اثر ناعدالتی های اجتماعی رقم خورده و اگر عدالت توزیعی منابع وجود داشت فاصله های زندگی اینقدر نمود پیدا نمی کرد هر روز مشاهده می کنیم و انگار نه انگار که این ظلم ها ظلم زمان ما هستند و دیگر جنگ ها بسان واقعه عاشورا تکرار نمی شوند و ظلم ها نمود دیگری پیدا کرده اند و ما نباید بی تفاوت از کنار آنها بگذریم

چه می توانستیم و می توانیم انجام دهیم

بیش از ۹۰ هزار هیئت داریم که می توانستند هر کدام برای امسال به جای سفره ها و نذری های آنچنان یک خانه عشایری و کپر نشین را تجهیز می کردند تا امشب مثل من و شما آرامش یک خواب راحت و بدون دغدغه داشته باشند و اثر این کار نیک سال ها باقی می ماند
و چه بهتر که این کار ارزشمند را سالها تکرار کنیم تا جایی که محروم و مظلومی در جغرافیای زندگی خود پیدا نکنیم و بتوانیم به دیگر ملت ها کمک کنیم
می توانیم با این کمک ها برای یک ناتوان شغلی ایجاد کنیم که ماندگار تر از یک وعده غذایی است که اغلب بین غیر نیازمندان و مرفهان شهر توزیع می شود
می توانیم ۶۰ هزار روستا داریم نیازمندترین خانواده روستا را با نذری های هر ساله دست گیری و یک کارگاه تولیدی برایش راه اندازی کنیم و این می شود ۶۰ هزار کار نیک که سال ها اثر مثبت خود را بر نسل ها بر جای می گذارد و بالای سردر آن بنویسم اهدایی عزاداران حسینی سال ۱۴۰۱…
باور کنید عزادار واقعی از غم و ظلم این روز واقعه اغلب دو سه روزی با تداعی شدن ظلم ها در خاطر بسان فردی که عزیزی از خانواده خود را از دست داده، غذا نمی تواند به درستی بخورد
امیدوارم در عصر جدید با آمدن امکانات ها تکنولوژی ها دیدگاه هایمان را به واقعه عاشورا و سایر وقایع تاریخی بهبود و ارتقا دهیم

مارگانیا دلپاک‌ یاد نیک
آقاجری دلپاک

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

  • منبع خبر : اقتصاددان