تحریف!!
تحریف!!

  گفت: اخیرا یکی از نظریه پردازان !! گفتند: «امام عظیم الشّان ما یک موی کاخ نشینان را به همۀ کوخ نشینان نمی دادند!!» گفتم: این اشتباه لفظی است! قصد تحریف سخن را نداشته است. گفت: اتّفاقاً حرف دل خیلی ها را گفته که امروزه عملاً تحقّق یافته است! گفتم: باز هم سیاهنمایی کردی؟   […]

 

گفت: اخیرا یکی از نظریه پردازان !! گفتند: «امام عظیم الشّان ما یک موی کاخ نشینان را به همۀ کوخ نشینان نمی دادند!!»

گفتم: این اشتباه لفظی است! قصد تحریف سخن را نداشته است.

گفت: اتّفاقاً حرف دل خیلی ها را گفته که امروزه عملاً تحقّق یافته است!

گفتم: باز هم سیاهنمایی کردی؟

 

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع

  • منبع خبر : اقتصاددان